Home

Nieuws 11 reacties

LTO vertegenwoordigt 53% boerenbedrijven en 63% productiewaarde

LTO Nederland vertegenwoordigt 53% van de bedrijven in de land- en tuinbouw. Die bedrijven zijn samen goed voor 63% van de productiewaarde.

Dat meldt de belangenbehartiger op basis van een rapport van Wageningen Economic Research (WER) op basis van gegevens van 2017. Het aantal bedrijven en productiewaarde is gebaseerd op gegevens uit 2017, onder meer uit de Landbouwtelling van statistiekbureau CBS.

In de berekening zijn alle bedrijven met een zogenoemde Standaardopbrengst (SO) van € 25.000 of hoger meegenomen. Het percentage van 53% komt dan neer op bijna 24.500 bedrijven (SO groter dan € 25.000) die goed zijn voor een productiewaarde van ruim € 15 miljard. Voorzitter Marc Calon noemt in ledenblad Nieuwe Oogst het percentage ‘behoorlijk hoog en wil zorgen dat LTO representatief blijft.’

Verschillen per sector

De percentages verschillen per sector. In de melkveehouderij vertegenwoordigd LTO 54% van de gespecialiseerde melkveebedrijven. Dat komt neer op bijna 8.800 bedrijven. De LTO-leden met een melkveebedrijf zijn goed voor 62% van de productiewaarde. In de akkerbouw gaat het om 61% van de bedrijven (72% van de productiewaarde). In de varkenshouderij is twee derde van de varkensbedrijven lid van LTO met bijna 80% van de productiewaarde. In de pluimveehouderij gaat het om 51% bedrijven en 64% van de productiewaarde.

Nieuwe manier van weergeven representativiteit

De manier om de representativiteit weer te geven, is voor het eerst zo toegepast in de rapportage van WER dat is opgesteld in opdracht van LTO. De cijfers zijn dan ook niet te vergelijken met eerdere cijfers over ledenaantallen, volgens een woordvoerder van LTO.

Volgens Calon past het onderzoek in de ontwikkeling van de LTO-organisatie: “We maken informatie helder die ons in staat stelt nog beter met onze achterban en partners te communiceren. Het past bij belangenbehartiging anno nu om transparant en begrijpelijk weer te kunnen geven wie we vertegenwoordigen en deze informatie ook in te zetten.”

Samenwerking met AgriNL

LTO Nederland wil meer samenwerken met grote agrofoodbedrijven in het collectief AgriNL. Dat initiatief gaat zich onder meer richten op een gezamenlijk kwaliteitsmerk AgriNL, klimaatbeleid, verwaarding van mest en allerlei vormen van smart farming zoals precisielandbouw.

Lees ook: Joustra beoogd voorzitter netwerk AgriNL

Laatste reacties

 • trotse kalverhoudster

  ik mis de kalverhouderij , ergens ondergeschoven, of klopt het dat het, het ondergeschoven kindje is ?

 • kanaal

  ik geloof er niks van,2/3 van de boeren wil deze fosfaat ellende niet.

 • steenderen

  Hoe zouden deze cijfers zijn in 2019?🤔🤔

 • Bennie Stevelink

  @kanaal en @steenderen, dat doet er niet toe. Als LTO het niet doet, wie doet het dan wel? Zonder LTO zijn er in Den Haag en Brussel alleen nog dier- en milieuactivisten die via lobbywerk het beleid mede bepalen.

 • Maas1

  @ Bennie dat is zo aan de andere kant is het percentage wat zich vertegenwoordigd weet door de LTO niet iets is om over na huis te schrijven. Daar is nog een wereld voor de LTO te winnen. Je mag pas enigsinds tevreden zijn als je de 80 % aantik.

 • Alco

  Als het LTO maar doet waarvoor het opgericht is, namelijk de belangen van de boer vertegenwoordigen.
  Maar het is meer de sparingpartner van de overheid.
  Zie je het FNV of CNV zo al opereren?

 • gerard nabuurs

  Al eens ooit uitgezocht hoe hoog de lidmaatschapsgraad van FNV en CNV is, Alco?

 • veldzicht

  @Bennie Steverink.Helemaal met je een.Net als oppositie partijen kunnen schreeuwen wat ze willen zonder er ooit verantwoording voor hoeven af te leggen. Niettemin mag LTO best wel wat meer op de trom slaan zo als de Boer van CNV die zie je om de haverklap in het nieuws.

 • Alco

  Nabuurs. Ik heb het niet over lidmaatschapsgraad.
  Ik heb het over hoe het zich moet opstellen.

 • Mbmb

  Ik denk ook dat LTO door de overheid wordt gebruikt; even aan tafel en daarna doen ze wat ze toch al wilden. Dat is dus geen echte inspraak.. LTO moet niet langer alleen naar de onderhandelingstafel gaan maar veel meer samen met andere belangengroepen. Zij hebben nu een soort monopolie op de samenwerking met de overheid en dat deugt niet. Ik vind dat altijd niet LTO 'ers bij overleggen moeten aanschuiven. Daarbij zal LTO de aanpak drastisch moeten wijzigen. We verliezen veel te veel.

 • Maas1


Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.