Home

Nieuws 2 reacties

Stalderingseis blijft overeind bij Raad van State

De stalderingseis die provincie Noord-Brabant oplegt aan veehouderijen als ze willen uitbreiden, is een instrument dat mag worden gebruikt.

Tot dat oordeel komt de Raad van State in een uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied Oostelbeers van de gemeente Oirschot. Daarmee heeft de stalderingseis van Noord-Brabant de eerste juridische toets door de Raad van State doorstaan.

Staldering gaat leegstand en verdere concentratie vee tegen

Met de stalderingseis schrijft de provincie voor dat voor iedere 100 vierkante meter staluitbreiding in hetzelfde gebied 110 vierkante meter aan andere stallen afgebroken moet worden. Het doel ervan is een verdere concentratie van vee in delen van Noord-Brabant tegen te gaan en te voorkomen dat de leegstand in de agrarische sector nog verder toeneemt.

Staldering vormt een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen waarmee de provincie de veehouderij versneld wil verduurzamen.

‘Verband planontwikkeling en sloop ontbreekt’

In deze zaak gaat het om een veehouder in Oirschot die de oppervlakte van zijn bouwblok wil vergroten van 350 vierkante meter naar 925 vierkante meter. Volgens deze veehouder is de stalderingsregeling niet noodzakelijk voor een goede ruimtelijke ordening.

Bovendien ontbreekt in zijn ogen het causale verband tussen planontwikkeling aan de ene kant en sloop of herbestemming aan de andere kant, omdat dat op een heel ander locatie mag plaatsvinden. Daarnaast trekt het een onevenredig zware financiële wissel op veehouders die met de stalderingseis te maken krijgen, is de mening van de bezwaarmaker.

RvS niet eens met argumenten veehouder

Volgens de Raad van State gaat het om tegengaan van verdere regionale concentratie. De toelichting van de provincie dat intensieve veehouderij overlast veroorzaakt voor mens en natuur vindt de RvS voldoende om te concluderen dat er een ruimtelijk belang is en ook het slopen elders een gerechtvaardigde eis is.

Ook de eis meer te slopen dan er bijgebouwd wordt is rechtvaardig volgens de RvS, omdat hiermee het doel van een versnelde afname van het areaal aan intensieve veehouderijen in overbelaste gebieden wordt bereikt.

De stelling dat de staldering een vergaande financiële wissel trekt op de beoogde bedrijfsontwikkelingen heeft de veehouder volgens de RvS niet aangetoond. Ook de stelling dat er geen stalderingmeters beschikbaar zijn is niet bewezen, stelt de Raad.

Gedeputeerde Spierings blij met uitspraak

Landbouw-gedeputeerde Anne-Marie Spierings is heel tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Spierings: “Ik ben blij met deze belangrijke juridische uitspraak over staldering. Hoewel er nog andere gerechtelijke procedures lopen, geeft dit vertrouwen dat we op de goede weg zijn om de leefomgeving voor Brabanders te verbeteren en de veehouderij te verduurzamen.”

Laatste reacties

  • Gat

    Dus begrip verduurzamen is bij deze uitgelegd als opruimen van boeren.

  • Tinus1

    Teken dat RvS niet weet waarover ze praat! Binnen een gebied mag stalderingsmeters gekocht worden. Dit wil niet zeggen dat deelgebiedjes binnen dit gebied intensiveren. De grote zullen opkopen en bijplaatsen op bestaande locaties. Dus binnen zo'n gebied worden gebieden ontlast of zwaarder belast. Is gewoon ordinaire regel om verrommeling na stoppersregeling te verkomen en te laten betalen door de blijvers. Dus er word weer meer geld uit de sector gezogen, ten gunste van de overheid want die heeft geen 'opruimregeling' te maken voor de stoppers als gevolg van haar eigen beleid afgelopen jaren. Gewoon dubbele agenda en de RvS trapt met open ogen in. Alles is al gequoteerd wat dieren betreft, per gebied, dus dit is overbodig. Als het nu iets opleverde...., maar de gemiddelde klager zit vaak bij de grotere bedrijven, dus het aantal klachten en/of (algemene) weerstand zal niet minderen, helaas. Mensen die tevreden zijn/ het wel in orde vinden, laten zich namelijk zelden horen.

Of registreer je om te kunnen reageren.