Home

Nieuws 4 reactieslaatste update:17 okt 2018

Kamer stemt in met uitstel verbod asbestdaken

De Tweede Kamer stemt ermee in dat het verbod op asbestdaken ingaat op 31 december 2024.

VVD en CDA kregen steun van de regeringspartijen ChristenUnie en D66 en de oppositiepartijen Denk, 50Plus, SGP, Forum voor Democratie en PVV.

Een wijzigingsvoorstel om tussentijds in 2021 na te gaan hoe de stand van zaken is bij de sanering van asbestdaken, kreeg de meerderheid van de gehele Kamer. Dan wordt bekeken of er nog knelpunten zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het verbod tijdig te kunnen laten ingaan.

Lees ook: VVD en CDA zorgen voor extra jaar asbestsanering

De Kamer stemde ook in met een motie van GroenLinks en CDA om te onderzoeken hoe de sanering van asbestdaken kan worden gekoppeld aan de installatie van zonnepanelen en isolatie.

Overzicht van te saneren daken

De Kamer wil dat provincies gezamenlijk een overzicht maken van de daken die per gemeente nog gesaneerd moeten worden.

In overleg met de gemeenten moet een plan worden gemaakt om te zorgen dat het asbestdakenverbod na datum van ingang ook wordt gecontroleerd. De staatssecretaris moet een plan ontwikkelen om de illegale stort van asbest te bestrijden.

De regering moet ook kijken of het mogelijk is om schadelijk asbest te verwerken tot een nuttige grondstof.

80 miljoen vierkante meter aan asbestdaken te gaan

Momenteel resteert in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar is 10,8 miljoen en dit jaar zal uitkomen op zo’n 12 miljoen.

Het ministerie en betrokken partijen zien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen, aldus het ministerie.

Laatste reacties

  • Jan; maak overal even vierkante meter van i.p.v. soms vierkante KILOmeter!
    Is namelijk iets realistischer.

  • piet p

    Ongeveer 100 ha per jaar

  • Jan Braakman

    Dank voor het melden van de fout. We brengen een correctie aan.

  • Piet p; 1.000 ha/jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.