Home

Nieuws 4 reacties

€ 34 miljoen voor brede weersverzekering 2019-‘20

Voor de brede weersverzekering in 2019 en 2020 is nog bijna € 34 miljoen subsidie beschikbaar.

De verdeling over het jaar 2019 en 2020 is nog niet bekend. Daarover evenals over de voorwaarden komt later dit jaar meer duidelijkheid, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De subsidie op de verzekeringspremie voor de brede weersverzekering bedraagt nu maximaal 65% van de bruto-verzekeringspremie.

Het bedrag van € 34 miljoen is inclusief € 18 miljoen die in 2017 is overgeheveld uit het budget voor de betalingsrechten. Toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam heeft destijds in totaal € 20 miljoen overgeheveld, waarvan € 2 miljoen dit jaar al beschikbaar was voor de weersverzekering.

RVO.nl verwacht dit jaar € 11,5 miljoen subsidie

Dit jaar was € 13 miljoen beschikbaar voor de brede weersverzekering. RVO.nl gaat er vanuit dat dit jaar € 11,5 miljoen subsidie wordt verleend op basis van de aanmeldingen tijdens de Gecombineerde opgave. Het bedrag dat overblijft schuift door naar de komende jaren, bovenop de al genoemde € 34 miljoen.

Kamer bespreekt brede weersverzekering nog dit jaar

In de Tweede Kamer komt de brede weersverzekering dit jaar nog aan de orde. Er ligt nog een aangenomen motie van SGP en CDA, waarin wordt verzocht om afschaffing van de assurantiebelasting op de premie voor de weersverzekering. Omdat die belasting van 21% wordt geheven over de brutopremie komt deze feitelijk uit op 60% van de premie na aftrek van subsidie.

Het budget voor de weersverzekering wordt vastgesteld voor een periode van 7 jaar in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In de huidige periode, die loopt van 2014 tot en met 2020, is in totaal ruim € 74 miljoen beschikbaar.

Lees ook: Brede weersverzekering hapert bij droogte

Laatste reacties

 • koestal

  Ik verwacht weinig animo voor de brede weersverzekering,veel te duur door de assurantiebelasting en te lastig door de hoge uitbetalingsdrempel van 30% ,ik doe niet weer mee. Je betaalt je blauw,je moet al veel schade hebben voordat ze uit betalen.

 • piethermus1

  Nee hoor. De BWV is relatief goedkoop. Je moet het bedrag zien in relatie tot andere kosten zoals gewasbeschemingsmiddelen. Die gebruik je immers ook en eigenlijk zonder echt vragen erbij te stellen.

  Dat doe je vanwege je risicomanagement. Dus m.b.t. BWV doe je dat ook.

  Het kenmerk van een calamiteitverzekering als de BWV is dat het eigen risico hoog is. (Dus dan is de premie relatief laag).

  Je wil het echt niet snappen, he...? (Ben je dan een ondernemer? Zo ja, wat voor een?)

 • kleine boer

  piet lees even het artikel van gister die akkerbouwer had beter niet kunnen beregenen en geld beuren van de verzekering ben jij zo'n ondernemer?

 • piethermus1

  Elke boer moet er per definitie alles aan doen wat in zijn vermogen ligt, om zijn gewassen zo goed mogelijk te verzorgen. Daar heeft een Brede Weersverzekering niks mee te maken. Gewassen telen kost geld. Daar heeft de BWV niks mee te maken. Dat er dan verschillen zijn die krom zijn, dat is een andere kwestie. Dat moet opgelost. Daar heb je een punt.

Of registreer je om te kunnen reageren.