Home

Nieuws 12 reacties

Btw-landbouwregeling volgens plan afgeschaft

Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de btw afgeschaft. Het betekent dat met ingang van 2018 alle land- en tuinbouwers vallen onder de ‘normale’ btw-regeling zoals die voor alle ondernemers geldt.

De maatregel is in 2016 al aangekondigd en onderdeel van het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd. De maatregel levert de schatkist een besparing op van € 22 miljoen. Dat is voor een groot deel een lastenverzwaring voor boeren, deels betreft het omzetbelasting bij verkoop van vee, met name paarden, aan particulieren. Tegelijkertijd wordt ook het lage tarief van 6% voor een aantal diensten zoals loonwerk en accountantsdiensten afgeschaft.

Geen aanpassingen van ondernemersfaciliteiten

In 2018 komen er nog geen aanpassingen van ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en de mkb-winstvrijstellingen. Daarover is dit jaar wel een adviesrapport verschenen dat mogelijk via de kabinetsformatie nog gevolgen gaat krijgen voor komende jaren. Het percentage voor de energie-investeringsaftrek gaat wel met 0,5 procentpunten omlaag.

De energiebelasting gaat omhoog met 0,531 cent per kuub bij afnames tot 170.000 kuub per jaar, in de glastuinbouw met verlaagd tarief is dat een verhoging van 0,085 cent in dezelfde afnameklasse. Bij grotere afnames is de verhoging lager.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Ik zit in de landbouwregeling en heb vandaag net een dikke trekker van 100.000,- euro gekocht. Kan ik op 1 januari 2018 nog even € 17.000,- btw terugvragen?
  Ik moet nog zien of de landbouwregeling volgens plan wordt afgeschaft. Bij de belastingdienst is het een zooitje en bij EZ zijn ze druk met andere manieren om boeren kapot te maken. Dit wordt ze veeeels te lastig maar we gaan het zien! Misschien dat het op 2 juli 2018 wordt ingevoerd en dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018! :-p

 • holeinone1

  @kelholt, ik zou vragen aan de leverancier van de trekker of de factuurdatum op 2 januari 2018 kan staan, dan kan je in een keer € 17.355 btw terugvragen. Verplichting aangaan kan dan wel gewoon in 2017

 • Jan Stoel

  Volgens mij mag je nog wel drie jaar terug dingen doen mbt de btw voor agrische sector, accountant kan het je vast wel vertellen

 • ...............

  Nu nog voor 6% btw.

 • Trot

  ga ik nu ook hoog btw voor de melk beuren

 • info519

  Ideaal....gelijk naar jaaraangifte ipv kwartaal en 14% extra beuren💪

 • Bennie Stevelink

  @trot, waarom wil jij hoog BTW voor melk beuren? Ontvangen BTW moet worden afgedragen. Je houdt dan minder van het melkgeld over.

 • a.t.herwijnen

  Ben benieuwd of we dan meteen 15% meer krijgen voor onze producten.

 • Trot

  juist daarom bennie

 • Hilmar

  @kelholt, op het moment van de overgang naar de BTW regeling kan je op machines en gebouwen herrekenen en herzien. BTW van investeringen in m/w kan van de afgelopen 5 Jaren (gedeeltelijk) worden teruggevraagd, voor gebouwen geldt een periode van 10 Jaren. Je krijgt dan gedurende 5 jaar een gedeelte aan BTW terug.

 • Kaiser

  Veevoer en (verhandelbare) dierlijke mest gaan dus ook over naar het hoge BTW tarief. De rekenmachines gaan het nog druk krijgen.
  En krijgen de boeren nu ook een BTW-nummer van de belastingdienst zoals andere ondernemers buiten de landbouw?

 • leodevos71

  mijn hoop is nog een klein beetje gevestigd op Dijkgraaf

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.