Home

Nieuws

Belgische vleessector wil één Europese standaard dierenwelzijn

De Belgische vleessector pleit voor één Europese standaard in dierenwelzijn. De sector vindt verschillende niveaus in dierenwelzijn ongewenst.

Dit stellen Febev-directeur Michael Gore en Fenavian-directeur Anneleen Vandewynckel in een interview dat is verschenen in VMT Food 3. Zij pleiten voor één welzijnsstandaard met gelijke regels als basis, waarbij ook ruimte is voor specifieke Europese keurmerken. Dierenwelzijn leeft meer in West- en Noord-Europa dan in het Zuiden en Oosten van Europa. Niet alle lidstaten vinden dierenwelzijn even belangrijk en toezicht en handhaving ontbreken nogal eens in deze regio’s. Dit ontmoedigt de wens van Europa om zijn marktpositie te versterken en duurzaam ondernemen bovenaan de agenda te laten staan.

Als reactie hierop laat Dé van de Riet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in Nederland weten dat hij het eens is met de Belgische sector. Hij zegt dat het belangrijk is dat er duidelijke basisnormen zijn voor dierwelzijn, op zowel landelijk als Europees gebied. De handhaving voor het Europese niveau moet volgens hem overal gelijk zijn, verschillen binnen Europa zijn ongewenst.

‘Nederlandse standaard is hoog’

Het is volgens hem wel van belang dat de Nederlandse politiek beseft dat het niveau in Nederland hoog is en dat er niet moet worden verwacht dat andere landen in Europa dit overnemen. Daarnaast moet Nederland ook niet continu de eisen willen verhogen, dit moet de overheid aan de sector overlaten. Er moet voldoende ruimte zijn voor de sector om onderscheidend te zijn en verdienmodellen te creëren.

Of registreer je om te kunnen reageren.