Home

Nieuws 8 reacties

Nederlandse boeren laagste milieu-impact ter wereld

De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd de laagste milieu-impact, zowel per kilo product als per voedingswaarde.

In Nederland wordt zowel extreem efficiënt als productief geboerd, wat gevolg is van de topmentaliteit van agrariërs en de opkomst van keurmerken. Dat concludeert ABN Amro in de publicatie ‘Agrarisch: circulair van huis uit’.

In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met de jaren ’80, aldus ABN Amro. Boeren en tuinders spuiten gerichter en zetten vaker natuurlijke vijanden van insecten en biologische middelen in. Restproducten van plantaardige productie worden vaak omgezet in energie of als grondstof voor materialen.

Antibioticagebruik sterk verminderd

De veehouderij is eveneens duurzaamheidskoploper. In de Nederlandse veehouderij daalde het antibioticagebruik tussen 2009 en 2016 met 64,4%. Boeren mijden antibiotica door resistentierisico’s. Het resultaat is dat de resistentieniveaus in de veehouderij substantieel zijn gedaald. Reststromen van de voedingsindustrie worden weer vaak gebruikt in veevoer.

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De bank stelt onder meer vast dat Nederlandse boeren en tuinders betrokken zijn bij de productie van 42% van de hernieuwbare energie in Nederland. Agrariërs gebruiken zelf maar 4,9% van alle energie. De prestaties zijn volgens ABN Amro gevolg van de professionaliteit van de Nederlandse agrarische ketens, en het karakter van de landbouw.

‘Kringloopdenken’ is volgens de bank in feite een traditie in de landbouw.

Volgende stap: ‘smart farming’

ABN Amro ziet nog veel mogelijkheden voor de Nederlandse agrarische sector om de ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen. Daarbij denkt de bank met name aan ‘smart farming’: het gebruik van sensoren, drones, satellietbeelden en data-analyse. Als bedrijven binnen en buiten de sector meer gaan samenwerken, kan de sector ook andere sectoren helpen kringlopen te sluiten.

Laatste reacties

 • Maas1

  Goed nieuws eindelijk positief nieuws.

  De positieve lage food print hebben we ook te danken aan de industrieën om ons heen zoals Europoort onder meer i.s.m. de glastuin bouw van het Westland.En niet te vergeten de KLM i.s.m. Aalsmeer.Wat voor ons en de industrieën mede een belemmering zijn, zijn de vervuilende personenwagens die te milieubelastend zijn en ons economische welbevinden geen positieve bijdrage leveren.Inderdaad samenwerken loont,eendracht maakt macht.

 • oorspronkelijk

  kritisch blijven.
  Dit wist iedereen daarom is onze kostprijs in vergelijking harder gestegen.
  Mede gefinancierd door de banken dus dat hebben de financiers ,ondanks fosfaat reductie goed gedaan???
  Over auto, s zou je met een andere insteek positiever kunnen oordelen
  in een klein en dicht bevolkt land zijn woonwerkverkeer kilometers, veel minder dan in de andere westerse landen.
  het probleem is juist de extra inspanning ,die we hier moet doen om het leefbaar te houden.
  gelukkig is het geen wetenschappelijk maar marktonderzoek,dan kan de argwaan jegens beter onderbouwde rapporten blijven bestaan
  ABNAMRO loopt over van commerciële sturing
  onderschrijft hiermee uitgangspunten van o.a.FC voor vergroten afzetmarkt

 • Maas1

  @ oorspronkelijk,altijd negatief is je niet vreemd probeer eens positief te zijn daar klaart jou wereld van op,of kijk om hoog de zon schijnt.Positief denken is wellicht goede lectuur voor jou gemoedsrust

 • glaasje

  Zou fijn zijn als dit ook eens een keer verteld zou worden in het NOS journaal of op de voor pagina van de kranten.

 • alco1

  Nou. Ik hoorde het in het nieuws op de radio.
  Zeker vergissing, want het was maar éénmalig.

 • franseslag

  @oorspronkelijk, kritisch blijven is goed, maar in dit geval is het gewoon positief nieuws. Voor de opwarming van de aarde en de vervuiling ervan maakt het niet uit wáár de vervuiling op aarde plaatsvindt. Dus minder uitstoot in Nederland helpt de aarde overleven, zo simpel is het. Naar jou andere voorbeeld vertaald, het maakt niet uit wáár autokilometers gemaakt worden, ze vervuilen de aarde even sterk, dus minder autokilometers is altijd goed nieuws, of de bevolkingsdichtheid nou de reden is, of iets anders.

 • oorspronkelijk

  is dit een succes van de agrarische sector of van de milieu/natuurbeweging.
  met deze gemengde gevoelens is het moeilijk blij of angstig te zijn
  want de druk op de sector blijft
  Brabant verliest een aantal gezinsbedrijven

 • Bertus Buizer

  Het uitdrukken van de milieu-impact per kg landbouwproduct (een heel ongebruikelijke, kortzichtige definiëring!) wordt vooral ook door ecomodernisten gedaan als alibi voor verdere intensivering en voor de input van chemische stoffen in de Nederlandse landbouw. Maar zij vergeten voor het gemak dat meststoffen en pesticiden die in het milieu terecht komen zich niet aan de grenzen van het boerenbedrijf houden.

  De milieu-impact van de teelt van GMO-soja in onder andere Zuid Amerika voor de Nederlandse import van eiwitrijk veevoeder (70% van het totaal excl. gras?) is bovendien niet meegerekend.

  Productieverhoging gaat in de gangbare Nederlandse landbouw gepaard met een verhoogde inzet van NPK-kunstmeststoffen. In combinatie met chemische pesticiden en toenemende bodemverdichting raakt de bodem in Nederland uitgeput (sporenelementen) en de bodemecologie verder aangetast. Daarbij zijn suikerbieten niet echt een voedingsgewas te noemen, terwijl daarvoor wel de betere grond wordt gebruikt. Zo'n gewas en ook de energieteelten dragen niet echt bij aan het tegengaan van voedselschaarste.

  Wat betreft de voedselschaarste in Afrika: Europa (inclusief Nederland) gebruiken in Afrika circa 10 miljoen hectare landbouwgrond voor de voedselvoorziening in Europa (incl. Nederland).

  De verhoging van de productiviteit in de onbedekte teelten komt overigens eerder door de ontwikkelingen in de klassieke gewasveredeling dan door goed bodembeheer. Illustratief daarvoor is wel dat in de flevopolders de gewasopbrengsten ondanks de hogere opbrengstpotenties door de veredeling tegenwoordig niet meer stijgen (zie onderzoek van Louis Bolk Instituut / WUR).

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.