Home

Nieuws 9 reacties

Nederland wil geld uit EU op basis van productiewaarde

Niet het aantal hectares landbouwgrond, maar de productiewaarde van de Nederlandse landbouw moet bepalend zijn voor de bijdrage die Nederland vanuit Europa krijgt voor vergroening en verduurzaming. Dat stelt staatssecretaris Martijn van Dam in zijn brief over de modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Van Dam bepleit een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de lidstaten, waar een zogenoemde nationale enveloppe bij hoort – een bedrag dat lidstaten zelf kunnen besteden binnen door de Europese Unie opgelegde randvoorwaarden.

Koppeling inkomenssteun en maatschappelijke diensten

Eén van de uitgangspunten van het kabinet is dat het landbouwbeleid daar waar mogelijk moet worden teruggebracht naar de lidstaten, ook gezien de grote diversiteit van de landbouw in Europa. Wat het kabinet betreft worden inkomenstoeslagen gekoppeld aan maatschappelijke diensten. Van Dam wil extra aandacht voor klimaatmaatregelen, bescherming van natuur en omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.

Nederland kent nu – na Malta – de hoogste hectarepremie voor de inkomenssteun. Van Dam wil de inkomenssteun sowieso verbinden aan maatschappelijke diensten. Vanuit Oost-Europese landen is er grote druk de hectaresteun gelijk te trekken. Als dat zou gebeuren, zou de hectarepremie in Nederland kunnen halveren ten opzichte van het huidige bedrag, denkt Van Dam.

Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Toekomst van het GLB

Van Dam vindt dat de consument een herkenbare plaats in het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet krijgen. Dat kan tot uitdrukking komen in een verbreding van het GLB naar een Gemeenschappelijk Landbouw- en Voedselbeleid.

De discussie over het nieuwe GLB, dat vanaf 2020 van kracht moet worden, wordt bemoeilijkt en mogelijk vertraagd door de besprekingen over de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader. Doordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, zal de omvang van de Europese begroting sowieso verkleinen.

Daar komt nog bij dat er in 2019 Europese verkiezingen zijn en er een nieuwe Europese Commissie zal worden gevormd. Dat betekent dat er op zijn vroegst een politiek akkoord komt over het nieuwe landbouwbeleid in 2020.

Laatste reacties

 • John*

  hmmm, je bent boer maakt al 60 tot 70 uur in de week, en daar komen dan straks zomaar is 5 tot 10 uur in de week en een lagere productie om dezelfde steun te behouden. Er gaat hier ergens iets mank!

 • Tinus1

  Helemaal mee eens,John. Daarbij snapt die van Dam nu nog steeds niet dat het landbouwbeleid altijd al vóór de consument bedoelt is???!!! Door dit beleid zijn de voedselprijzen zeer laag in relatie tot het inkomen en kan 'de consument' bakken met geld uitgeven aan vakantie, luxe artikelen enz. En omdat ze genoeg verdienen hoeven ze niet zoveel uren te maken en kunnen relatief vroeg met (pre)pensioen. En die tijd maken sommige weer vol door keihard te schuppen/steunen van ngo's tegen diegene die dat voor hen mogelijk maken.......raar cirkeltje!? Eén van hen is van Dam zelf die zich een vrije vrijdag naast de zater en zondag kan permiteren. Met ondersteunen van adviesburo's en ontwikkelaars wordt het voedselpakket niet goedkoper wel, maar wel steeds meer geproduceerd op een manier die volgens diezelfde 'schuppers' maatschappelijk onverantwoord is.

 • Barneveldsei

  Helemaal met Daan eens.

 • Jan-Zonderland

  Ja die Oost Europese boeren willen maar wat graag dat de hectaresteun overal gelijk getrokken wordt. Brievenbusboeren heet dat. Alles wat ze hoeven te doen is elke dag naar de brievenbus lopen om de cheque uut Brussel op te halen.

 • Jaap39

  Het voordeel daarvan Jan is dat die Oost Europeanen na subsidie niet meer de drang hebben om te produceren. Dan kunnen de prijzen omhoog.

 • Zuperboer

  Opschieten Zalm met dat (in)formatiecircus; Des te eerder van Dam vertrokken is des te beter het is voor de sector(en werkgelegenheid) in ons land.

 • info36

  Wat een tegenstrijdigheden in het verhaal van van Dam. De Nederlandse overheden zijn juist bezig om de productiewaarde van de Nederlandse landbouw naar beneden te krijgen. Kijk maar naar die radicale gekken in het provinciehuis in 's Hertogenbosch. Verder ben ik het helemaal eens met de reactie van Daan.

 • Peerke1

  Laten we hopen dat we nooit meer een slechtere persoon bij Landbouw krijgen. Bijna alles is beter.

 • farmerbn

  NL wil minder varkens, minder koeien en dus minder EU geld. Raar land.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.