Home

Nieuws

Bedrijfsleven blijft leidend in grondstoffendossier

Het bedrijfsleven blijft leidend in de verduurzaming van agrogrondstoffen als soja, palmolie, koffie en kweekvis. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Dam loopt Nederland met een sterke rol van het bedrijfsleven met ondersteuning van de overheid op Europees en mondiaal niveau voorop.

Daarbij merkt Van Dam ook op dat de rol van maatschappelijke organisaties als aanjager en bron van kennis niet mag worden onderschat. Van Dam baseert deze conclusies op resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen, dat is opgesteld door het CBS. Van Dam zegt bestaande initiatieven voor duurzame handel te blijven ondersteunen.

Martijn van Dam. - Foto: Roel Dijkstra
Martijn van Dam. - Foto: Roel Dijkstra

Duurzaam gecertificeerde palmolie

Het rapport merkt onder andere op dat de voedingsindustrie nu voor 84% duurzaam gecertificeerde palmolie gebruikt. De veevoersector gebruikt voor 48% van haar soja-behoefte materiaal dat gecertificeerd is volgens de normen van de Ronde Tafel voor Verantwoorde soja. Duurzaam gecertificeerde koffie was goed voor 47% van het Nederlandse supermarktschap.

Het nauwkeurig monitoren van de voortgang blijft onverminderd belangrijk, schrijft Van Dam. “Zo raken we de doelstellingen niet uit het oog en maken overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk ambities waar.” Het blijft daarbij volgens hem van groot belang dat bedrijfsleven en overheid vanuit de eigen specifieke rol en verantwoordelijkheid samenwerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.