Home

Nieuws 5 reacties

Dierenbescherming helpt Brabantse boer

Dierenbescherming: veehouderijplannen in Brabant niet op stel en sprong afdwingen.

Steun uit onverwachte hoek. De Dierenbescherming vindt dat de provincie Noord-Brabant te snel de verduurzamingsplannen voor de veehouderij wil invoeren. Dit werd duidelijk tijdens de inspraakronde, vandaag vrijdag 30 juni, bij Provinciale Staten (PS) over de veehouderijplannen van Gedeputeerde Staten (GS).

Pleidooi voor veehouders

Per brief aan het provinciebestuur houdt directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming een pleidooi voor de veehouders. Ze is groot voorstander van duurzame marktconcepten maar je kunt niet alles op stel en sprong afdwingen. Lamkamp: „Veehouders kunnen niet van de kelder op de zolder springen. Ze moeten de ruimte en de tijd krijgen om stap voor stap geleidelijk steeds duurzamer te worden.”

De Dierenbescherming begrijpt wel dat de provincie snel toe wil naar een sector die ‘maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt en goed is voor mens, dier en natuur’. Lamkamp stelt vraagtekens bij de snelheid die de provincie voor ogen heeft.

Morrende VVD-afdelingen

Hiermee sluit de Dierenbescherming aan bij de meeste oppositiepartijen in de Provinciale Staten die tijdens de vergadering GS opriepen nog eens goed na te denken over het op zo korte termijn invoeren van deze drastische maatregelen. De coalitiepartijen in PS lijken echter standvastig en lijken GS te steunen. Ook de VVD gaf geen krimp, ondanks morrende afdelingen in de provincie, die willen dat de VVD tegenstemt op 7 juli. Dan beslist PS over het GS-voorstel.

‘Er moet een stop komen op de dieraantallen’.

Milieufederatie

De nieuwe voorzitter van de Brabantse Milieufederatie Selçuk Akinci ziet de versnelling die GS wil aanbrengen in de verduurzaming van de veehouderij als een eerste stap. Dat zei hij tijdens de inspraakronde. Akinci: “We zijn er nog lang niet, bij die duurzame veehouderij. Er moet een stop komen op de dieraantallen. De natuur heeft zwaar te lijden onder de stikstofuitstoot.”

Akinci roept daarom leden van Provinciale Staten met klem op in te stemmen met de GS-plannen. “Realiseer u dat dit een eerste stap is. Zet die stap. Als we nu niet ingrijpen zal het later nog veel meer pijn doen.”

ZLTO-voorzitters wijzen plannen af

Tijdens de tweede bijeenkomst om te discussiëren over het voorstel van GS om tot een versnelde verduurzaming van de veehouderij te komen hebben ZLTO‘ers goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun mening te geven. Vier vakgroepvoorzitters hadden zich aangemeld. Hun mening bleek, zoals te verwachten, niet positief.

Jos Verstraten, ZLTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij wees PS erop dat de focus niet alleen op de intensieve veehouderij ligt, maar ook melkvee en jongvee geraakt worden door de maatregelen. Zijn collega Hugo Bens, ZLTO-vakgroepvoorzitter pluimveehouderij ziet de eis tot stalderen als een grote probleem.

Namens vakgroep vleeskalveren van ZLTO deed Wim Thus het woord. Evenals Bens is hij van mening dat deze GS-plannen de vooruitgang in de sector juist blokkeren. Thus is bang dat veel kalverhouders niet in staat zullen zijn de nodige investeringen naar voren te halen.

Sander van den Heijkant, ZLTO-vakgroepvoorzitter varkenshouderij, benadrukt dat de sector al veel geld gestoken heeft in emissiearme stallen. “Daar hoor ik nooit iemand over”, zegt hij. Ook Van den Heijkant wijst naar eerder afspraken waarin de sector tot 2028 de tijd zou krijgen.

Laatste reacties

 • gradje1966@

  Ik hoor niets over duurzaam vliegverkeer en auto verkeer.
  Als we hier ook zo een stap maken dan hoeft ieder maar de helft te doen.
  Als de maatschappij de co2 uitstoot betaald aan de agrariër voor zuurstof productie dan kunnen we de stallen wel vervroegd versneld verduurzamen ,maar dan moeten de kosten ook samen dragen en wij niet alleen. Onder deze voorwaarden kan men samen vooruitgang boeken.

 • Allemaal prima maar als de boer duurzamer/energie neutraler/fijnstof vrijer/ co2 verantwoorder enz enz moeten leveren zal dat met schaalvergroting te maken krijgen om in elk geval de kosten op hetzelfde (liefst lager) te houden.
  Wij produceren immers geen auto's die jaarlijks 3 % duurder worden .
  De melk is immers nog steeds beneden niveau van 1965

 • Barneveldsei

  De natuur heeft zwaar te lijden onder de stikstof uitstoot. Het is maar goed dat er in Parijs geen natuur is, want daar sturen ze op uitstoot van heiligekoetjes. Bij smog mag auto met vervuiling label van 4 en 5 niet meer rijden of je krijgt een boete. Daar zijn de auto's de boosdoener omdat er geen koeien in de straten lopen.

 • farmerbn

  Kijk, Frankrijk pakt de burger met zijn vervuilende auto terwijl NL de boer altijd weer aanpakt. Kan de VVD wel zeggen dat het jammer is dat er hier zoveel Fransen wonen maar steeds de boer naaien doen ze hier gelukkig niet.

 • Maas1

  Duurzaamheid moet voor de boer een verdien model worden,een van de financiële pijlers onder zijn bedrijf.Maakt men hier duidelijke financiële verantwoorde stappen in dan zullen de investeringen in duurzaamheid een vogel vlucht nemen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.