Home

Nieuws 1 reactie

Beoordeling emissies stallen opnieuw aangepast

Het systeem voor het beoordelen van stallen wordt opnieuw aangepast. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

De beoordeling van stalsystemen moet volgens Dijksma transparanter, effectiever en efficiënter worden, om hiermee stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijn stof en geur reduceren sneller beschikbaar te maken voor de markt.

Huidige systeem zou innovatie afremmen

Het huidige systeem van stalbeoordeling zou innovatie in de weg staan. De eerste ontwikkelaar van een stalsysteem maakt kosten om het systeem te laten toetsen en te laten voorzien van een emissiefactor. Daarna kunnen fabrikanten met vergelijkbare systemen deze zonder toets op de markt brengen met dezelfde emissienormen. Hierdoor blijven innovaties uit, concludeert Dijksma in navolging van Bureau Berenschot, dat hier onderzoek naar deed.

De eerste ontwikkelaar van een stalsysteem maakt kosten om het systeem te laten toetsen en te laten voorzien van een emissiefactor. Daarna kunnen fabrikanten met vergelijkbare systemen deze zonder toets op de markt brengen met dezelfde emissienormen. Hierdoor blijven innovaties uit.

Certificering

Door de invoering van certificering wordt een stalbeoordeling specifiek gekoppeld aan één systeem van één fabrikant. Het invoeren van certificaten voor luchtwassers is eenvoudig, omdat hiervoor kan worden aangehaakt bij het reeds bestaande DLG-certificaat. Voor andere technieken zijn certificaten in ontwikkeling.

Meer experimenteerruimte voor reductie fijn stof

Daarnaast wordt gewerkt aan een systeem om ook innovaties op het gebied van geur- en fijnstofreductietechnieken te beoordelen en hier een proefstalstatus aan te verlenen. De experimenteerruimte voor fijnstofreductie wordt bovendien uitgebreid.

Dijksma verwacht bovendien dat verbeteringen op het gebied van meettechnieken en IT de mogelijkheid bieden om het huidige systeem verder te moderniseren. “Mogelijk kan in de toekomst hiermee de beoordeling vooraf zelfs vervallen, omdat de emissies permanent kunnen worden gemeten”, schrijft Dijksma.

Ammoniakemissies rundveestallen voortaan afgerond

In 2016 en begin dit jaar werd de systematiek voor het beoordelen van stallen al aangepast. Zo worden ammoniakemmissies uit rundveestallen voortaan afgerond op hele getallen, in verband met onnauwkeurigheid in de emissiemetingen, en is de doorlooptijd voor het vaststellen van emissiefactoren en het toekennen van een proefstalstatus verkort.

Eén reactie

  • Tinus1

    permanent meten......auto's ook uitrusten met co2 meting en bij te veel gas geven boete? thermostaat in huis te hoog, dus te veel co2, boete?.....dit wordt allemaal heel eng. Maw vertrouwen we elkaar nog een beetje of is de samenleving dadelijk hetzelfde als voor de val van de Berlijnse muur??

Of registreer je om te kunnen reageren.