Home

Nieuws laatste update:22 mei 2017

Slachtoffers renteswaps later vergoed

Rabobank gaat klanten die in aanmerking komen voor een schadevergoeding vanwege renteswaps in juli informeren over het te ontvangen bedrag.

De informatieverstrekking is wat later dan gepland, maar de bank heeft er vertrouwen in, zoals eerder gecommuniceerd, dat nog in 2017 het overgrote deel van de klanten een aanbod te krijgt. Het gaat om MKB-ondernemers die tussen april 2011 en april 2014 een renteswap hadden. Onder deze ondernemers zijn relatief veel boeren en tuinders, al ontbreken concrete cijfers.

ABN Amro meldde eerder in het derde in plaats van het tweede kwartaal klanten een voorstel te doen. Daarbij wijst de Amsterdamse bank op de complexiteit van dossiers.

Ondernemer voldoende ingelicht

Bij Rabobank gaat het om maximaal 11.400 dossiers en bij ABN Amro om maximaal 6.800 klanten. De vraag die per dossier beantwoord moet worden, is of de ondernemer voldoende is ingelicht over de werking en risico’s van renteswaps. Bij een renteswap dekt een ondernemer het risico op een stijgende rente af. Het is een relatief complex product dat van oudsher vooral door grote bedrijven wordt gebruikt, maar vanaf ongeveer 2007 ook toenemend door het MKB.

Dat was niet toevallig: banken zetten hierop in. De banken hebben in verband met de renteswapaffaire miljarden opzij gezet voor mogelijke compensatie.

Vaste rente

Bij een renteswap betaalt de leningnemer een vaste rente aan de bank, die op haar beurt de Euribor-rente over de renteswap aan de lener betaalt. De rente daalde echter, waardoor bedrijven in de problemen kwamen. Als de swap een negatieve waarde aannam, moesten ondernemers soms extra zekerheden bieden aan de bank.

Voor de betrokken klanten is niet voor het eerst sprake van een vertraging. Eerder floot de Autoriteit Financiële Markten de banken terug omdat ze te traag en onzorgvuldig werkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.