Home

Nieuws 10 reacties

‘Methaanuitstoot hoger door natuur’

Dat de gemeten uitstoot van methaan hoger is dan wordt gerapporteerd, komt doordat volgens de internationale afspraken de rapportages over methaanemissie alleen gaan over door mensen veroorzaakte broeikasgasuitstoot. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer praat later deze week met Dijksma over de uitstoot van methaan, waarvan de gemeten waarden hoger zijn dan de gerapporteerde waarden. Volgens Dijksma is er continu een wetenschappelijk debat over de gemeten waarden van uitstoot, die ook met enige regelmaat leidt tot aanpassing van de rapportages.

Nederland moet op basis van internationale afspraken melden hoe hoog de uitstoot van broeikasgassen (kooldioxide CO2, methaan CH4, lachgas N2O) is. Een deel van de methaanuitstoot komt door natuurlijke processen. Een ander deel komt onder andere door de veehouderij.

Ingewikkeld broeikasgas

Eerder dit jaar bleek dat de gemeten afname van de uitstoot van methaan minder groot is dan de gerapporteerde afname van door de mens veroorzaakte CH4-uitstoot. Dat heeft de Partij voor de Dieren aan de kaak gesteld. Dijksma zegt nu dat El Niño als natuurlijke tijdelijke klimaatverandering ook bijdraagt aan een sterke toename van de methaanemissie in 2015.

“Methaan is een ingewikkeld broeikasgas”, volgens Dijksma. “Het is verantwoordelijk voor ongeveer een tiende van de totale uitstoot.”

Duidelijkheid nodig

Dijksma zegt dat eerst duidelijk moet zijn of het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen niet op schema is. En als dat het geval is, waar dan maatregelen zouden moeten worden getroffen. “Dat vind ik wel relevant om uiteindelijk nadere stappen te zetten. Als het de veehouderij is, dan is dat een gegeven. Maar als het bijvoorbeeld ook ontstaat omdat we veel veenweidegebied hebben, dan is dat ook een gegeven. We moeten het wel weten om echt precies te kunnen handelen.”

Laatste reacties

 • John*

  verstandige praat, zo is dat ook voor ammoniak en co2. lijkt me wijs dat mevr. Dijksma eens op gesprek gaat bij meneer Van den Hout in Brabant.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • alco1

  Alle kooldioxide, methaan en lachgas is een natuurlijk product!!!
  Maar men doet alsof het een chemisch geproduceerd vergif is.

 • Tinus1

  Dijksma lijkt het te snappen, maar de meeste in den Haag snappen niet dat de aarde en de atmosfeer niet een afgesloten cabine in een labo is. Maw. we weten niet wat er precies gebeurd, hoe stabiel het is en dat er duizend en één factoren zijn die meespelen. de moderne westerse mens denkt dat alles in hokjes te plaatsen is en te beheersen, maar dat is de grootste denkfout die wij aan onze superieure welvaart overhouden.

 • bart1983

  Misschien de natuurgebieden laten krimpen?

 • veldzicht

  Onderhand begin ik toch wel steeds meer te twijfelen aan alles wat dat met milieu vraagstuk te maken heeft.Door vele mensen ,Fabrikanten,actiegroepen ,politieke partijen, wordt er dik aan verdient dan is het ook wel verleidelijk alles flink aan te zetten terwijl iemand die er wat tegen in durft te brengen weggezet wordt als milieu ontkenner. 10.000 jaar geleden kon je zo naar Engeland lopen dus die zeespiegel stijging is al lang aan de gang dat zegt genoeg.of was dat de schuld van de mammoeten die scheten lieten.

 • pieter

  Als je gras niet in een kuil hoop zet maar laat verrotten net als in de natuurgebieden geeft dit methaan. Dit is niks als je naar de methaan uitstoot ziet van de permafrost in Rusland. Met een zondebok sausje daar ga je toch niet met dit soort metingen de koeien met hun unieke pens D66 behagen.

 • 0064376

  Hoeveel methaan stoten alle mensen met mekaar uit?

 • dre v Helmond

  De uitstoot uit de veehouderij is ook gewoon natuurlijk

 • melkveehouder .

  Het verhogen van de (grond)waterstanden om de zogenaamde verdroging van natuurgebieden te bestrijden zorgt voor het ontstaan van moerasachtige gebieden. Moerasgebieden staan er om bekend veel methaan uit te stoten.

 • koestal

  Ach , de boeren kregen altijd al de schuld van dat soort dingen,gewoon gebaseerd op aannames,dat is heel normaal in Nederland voor burgers ,ambtenaren en politici. Heel gemakkelijk .maar nu de natuur,dat is schrikken.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.