Home

Nieuws

Landbouw belangrijk voor Noord-Nederland

De landbouw is heel belangrijk voor de Noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Foto van de landbouw in Noord-Nederland’.

Het aantal agrarische bedrijven daalt ondertussen wel, terwijl de voor de regio belangrijke melkveehouderij kampt met lage inkomens en toenemende schulden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR en het Kadaster. De onderzoekers stellen vast dat in de provincies 100.000 mensen werkzaam zijn in de landbouw. Het gaat dan om boeren en tuinders, maar ook personen die werken in de toelevering, distributie en verwerking. Het agrocomplex is zo goed voor circa 17% van de werkgelegenheid in Groningen, Friesland en Drenthe.

Opvolging is groot probleem

Het aantal primaire bedrijven kromp de afgelopen tien jaar wel met 17% tot 11.000 bedrijven, waarbij Friesland ongeveer de helft van het aantal voor zijn rekening neemt. Het cultuurareaal daalde daarentegen slechts met 3%. Opvolging is in het Noorden een vrij groot probleem. Van de bedrijfshoofden met een leeftijd van 51 jaar of ouder had in 2016 43% een opvolger. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere onderzoeken in 2012 en 2008.

Het totale agrocomplex komt in de drie provincies uit op een omzet van € 7,3 miljard. Het economische belang van de sector neemt nog toe en is groter dan in de rest van Nederland. De grondgebonden landbouw vormt de motor van de landbouw in Noord-Nederland. Per hectare creëert de akkerbouw circa vier keer zoveel toegevoegde waarde als de melkveehouderij.

Akkerbouwers verdienen meer dan melkveehouders

Akkerbouwers verdienen fors meer dan melkveehouders en hebben een hogere solvabiliteit. Akkerbouwers verdienden in de periode van 2011-2015 gemiddeld € 76.000 en kennen een hoge solvabiliteit van 80%. De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, en wordt als maatstaf voor de financiële robuustheid van een bedrijf gezien.

De melkveehouderij is in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015 gegroeid. Circa een derde van alle melkkoeien in Nederland zitten in de Noordelijke provincies. De onderzoekers noemen het gemiddelde inkomen over de periode 2011-2015, € 32.500, laag. De sector kent een gemiddelde solvabiliteit van 64%.

De cijfers worden door de provincies gebruikt bij het opstellen van een programma dat moet leiden tot een toekomstgerichte landbouw in de regio.

Of registreer je om te kunnen reageren.