Home

Nieuws 14 reacties

GS Brabant: stikstofdepositie sneller omlaag

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant wil de stikstofdepositie zo snel mogelijk terugdringen. Dit is een van de speerpunten waarmee GS de transitie naar een duurzame veehouderij versneld wil aanpakken.

Dat staat in het GS-plan ‘Sneller naar een duurzame veehouderij’. Om zoveel mogelijk mensen van die visie te overtuigen wordt alles uit de kast gehaald. Dit weekend werd een persexcursie georganiseerd bij het Natuurgebied De Groote Peel. Op hun vrije zaterdag kwamen twee gedeputeerden naar het buitencentrum De Pelen in Ospel.

Zowel Anne-Marie Spierings, met landbouw in haar portefeuille, als Johan van den Hout, verantwoordelijk voor natuur, water en milieu, onderstrepen met hun aanwezigheid het belang dat GS stelt aan versnelde ingrepen. Zo wil GS dat verouderde stallen waar geen of nauwelijks emissiemaatregelen zijn genomen al in 2020 voldoen aan de Verordening Stikstof. Voor die stallen geldt nu dat ze uiterlijk acht jaar later, in 2028, moeten voldoen.

Van den Hout: impact voor veehouders gerechtvaardigd

“Het is vijf voor twaalf!”, valt milieugedeputeerde Johan van den Hout met de deur is huis. “De biodiversiteit staat op het spel als we nu niet ingrijpen, de balans in de natuur is ernstig verstoord.” Het belangrijkste volgens Van den Hout is zo snel mogelijk in te zetten op een versnelde daling van de stikstofdepositie. Op de vraag of dit niet enorme consequenties gaat hebben voor veehouders antwoordde de gedeputeerde: “We denken in proporties; het zal zeker impact hebben, maar het is gerechtvaardigd als het doel staat tot de gebrachte offers. De stikstofdepositie moet omlaag.”

Hoe die ‘offers’ er precies uit gaan zien kon of wilde Van de Hout niet zeggen. Deze maand worden de Provinciale Staten bijgepraat over de plannen. In juni zal vervolgens het worden gedebatteerd en volgens de huidige planning zal dan begin juli een besluit worden genomen.

Van den Hout kreeg de volle steun van zijn college Anne-Marie Spierings. “We hebben een probleem met onze natuur; de vermesting verandert het landschap. Ik ben oprecht verbaasd dat we nog steeds een discussie over nut en noodzaak moeten voeren, terwijl we zo weinig stappen hebben gezet. Er moet een verandering komen, een echte eerste stap richting duurzaamheid.”

‘Stikstof is de obesitas van onze natuur’

Om hun woorden te ondersteunen hadden de gedeputeerden Juul Limpens, hoofddocent Plantenecologie en Natuurbeheer van de Wageningen UR uitgenodigd. “Stikstof is de obesitas van onze natuur”, aldus Limpens. “Stikstofminnende planten verdringen de stikstofmijders steeds meer. Er ontstaat een eentonige natuur met veel minder diversiteit. De instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gaan we zo nooit halen.” Ook Limpens wijst naar de veehouderij als de sector waar de oplossing vandaan moet komen. “Er zouden heel snel milieuverbeteringen optreden als er veel minder vee zou zijn.”

Boswachter Jap Smits van Staatsbosbeheer ondersteunde de visie van Limpens met een voorbeeld. “In de Groote Peel monitort de RIVM al jaren de ammoniakemissie. Na het loslaten van het melkquotum en de groei van de veestapel zien we in de RIVM-cijfers een duidelijke stijging van de ammoniakemissie.”

Laatste reacties

 • ...............

  De gedeputeerden hebben de vliegreis al wel geboekt om tijdens het zomerreces een zomers oord te verkennen. Met de nodige uitstoot, who cares.

 • fietskip

  Zijn deze mensen zo dom om niet in te zien dat er alleen een paar hele grote bedrijven over blijven en al de gezinsbedrijven naar de klote?
  Zijn ze zo idealistisch dat het zogenaamde doel het middel heiligt?
  Dan valt er dus niet mee te praten!
  Als er een probleem is, waarom kopen ze dan geen bedrijven inclusief de rechten uit de markt.
  Ze zijn bij Brabant rijk genoeg!
  Wat mij betreft als dit doorgaat de hele boel plat!

 • Jan-Zonderland

  Een paar koeien extra na het quotumtijdperk en ja hoor, gelijk een duidelijke stijging van de amoniakemissie !??? Moeilijk te geloven. Valt mee dat ze het zure regensprookje niet weer uit de kast halen. Die lui willen Nederland weer omvormen naar hoe het was toen er enkel nog wat holbewoners in dierenvellen rond huppelden. De wereld veranderd nu eenmaal door elke menselijke activiteit en niet alleen door veehouderij. Om het goede voorbeeld te geven moeten die milieu"deskundigen" zelf eerst maar eens als holbewoner gaan leven. Maar nee, zoals al eerser gezegd, ze vliegen straks ook weer de hele wereld over

 • Zuperboer

  De boswachter die wetenschap verkondigt. t Moet niet gekker worden.

 • Hogman1

  Tussen 1990 en 2015 is de ammoniakemissie uit de varkenshouderij met 80% gedaald. Ander zondebokje zoeken Spierings en van den Hout

 • bertes

  niet meer lid van de LTO. dat is de eerste winst. ze gaan toch altijd mee met die lui.
  de waarheid dat de gezins bedrijven helemaal geen bevuiler zijn. wil de LTO niet horen. ze willen grote moderne bedrijven om op te scheppen in het buitenland.

 • JKr

  Laat nu eerst eens onomstotelijk aantonen dat die stikstof van onze bedrijven afkomstig is. Ik sta er telkens van te kijken over welke onderwerpen we hoogleraren en deskundigen hebben, dit keer hebben we een hoofddocent plantenecologie en natuurbeheer. Ongelooflijk wat ze al niet verzinnen voor een dik salaris en vooral om dit in stand te houden.

 • a van Gerwen

  De grootste giller van dit alles is dat ze hun vrije zaterdag opgegeven om de urgentie te benadrukken.

 • John*

  wel opvallend dat de minister het heeft over natuur effecten die een veel grotere impact hebben op concentraties van gassen in de lucht dan de plaatselijke emissies, misschien is de grote peel zelf wel een grote producent van ammoniak, er ligt toch heel veel veen te rotten. En als het dan net even een paar graden warmer is heeft dat meteen een grote invloed..

 • hamminga

  en waar blijft al die stikstof die in de vorm van AdBlue gebruikt wordt? of nog mooier; in groningen is een installatie die stikstof aan het russische gas toevoegt om het gelijkwaardig te maken aan het groninger gas. ook deze stikstof verdwijnt zeker zo maar.....

 • JC Vogelaar

  Die boswachter weet meer dan RIVM want die heeft cijfers tot 2014 staan op website <>
  Of cijfers zijn niet bij.

  Maar om de boswachter gelukkig te maken en het landbouwhatende deel van het Brabantse college van GS en PS er komt binnenkort bewijs dat emissie 10% tot 20% overschatting heeft vanwege foutieve meetingen dan kan het rekenmoddelleke MAN ook de prullariabak in samen met het geformuleerde beleid. Soms leuk om te zien hoe provincies denken iets te regelen waar ze geen verstand van hebben.
  Rechter is straks ook zo klaar met provincie Brabant gelijk de rechter EZ enigzins heeft gematigd

 • haj146

  En dat terwijl het hele ammoniak beleid totaal niet deugt. Altijd maar weer de veehouderij. Einde biodiversiteit, alles door stikstof. Wat een eenzijdig gelul van dit soort nare mensen

 • Gat

  Achja tis nooit genoeg en normen zijn geen normen als je de norm niet rechtvaardig hanteert!
  Er zijn minder boeren minder dieren er is meer natuur voor terug gekomen. Dus ligt het aan de boeren of beleid van linkse klapmongolen. Al ben je de laatste boer dan ben je nog teveel.

 • DJ-D

  Meneer de boswachter moet niet lullen is gewoon el nino. Oppakken voor smaad.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.