Home

Nieuws 1 reactie

Efsa: 3% koeien in derde trimester dracht bij slacht

Een deel van de geslachte vrouwelijk dieren is in het derde trimester van de dracht. Dat blijkt uit een studie van Efsa.

De Europese voedselautoriteit voerde het onderzoek uit op verzoek van diverse landen waaronder Nederland.

Uit de studie blijkt dat 3% van de melkkoeien, 1,5% van het vleesvee, 0,8% van de schapen, 0,5% van de varkens en 0.2% van de geiten in de laatste fase van de dracht wordt geslacht. Efsa deed onderzoek bij 100 slachterijen in de EU.

Redenen voor slacht drachtig dier

De reden voor slacht is zeer divers, variërend van veehouders die niet op de hoogte waren van de dracht, tot gezondheids- of welzijnsproblemen bij het dier of vanwege economische redenen.

In Nederland werden 14 slachthuizen onderzocht. Daaruit blijkt dat 1% van de aangevoerde runderen drachtig was, 0,5% van de varkens en 15% van de schapen en geiten.

Kleine kans op pijn en stress bij foetussen

De kans dat de ongeboren jongen in het laatste trimester van de dracht pijn ervaren bij de slacht is niet groot, aldus Efsa.

Efsa-expers zijn het er over eens dat foetussen gedurende de eerste 6 maanden van de dracht geen pijn en stress kunnen ervaren. Dit komt vanwege het ontbreken van relevante anatomische en neurologische structuren die zich pas ontwikkelen tijdens de laatste 3 maanden van de dracht.

Het meest waarschijnlijke scenario (66-99%) gedurende het laatste derde deel van de dracht is dat de jongen ook dan geen pijn voelen tijdens slacht van het moederdier. De hersenen van de foetussen zouden gedurende de dracht nog niet in staat zijn om pijn te ervaren. Daarbij is er in het systeem van de foetus nog weinig zuurstof aanwezig en brengt de foetus de draagtijd voornamelijk slapend door. Slag om de arm die de Efsa houdt is gemeten elektrische hersenactiviteit bij ongeboren kalveren en hun vermogen te reageren op externe prikkels.

Slacht hoogdrachtige dieren verminderen

Om de slacht van hoogdrachtige dieren te verminderen adviseert Efsa om het management op veebedrijven te verbeteren. Dit kan door de drachtregistratie te verbeteren en door te voorkomen dat dieren worden gedekt zonder dat de veehouder hiervan op de hoogte is. Ook kan drachtigheidscontrole bij het slachthuis verbeteren, aldus Efsa.

Verscherpt toezicht transport hoogdrachtige koe

Het is verboden om dieren na 90% van de dracht te transporteren en te slachten. NVWA controleert dit. In verband met de fosfaatreductie voor de melkveehouderij is het toezicht verscherpt.

Eén reactie

  • koestal

    Door de gedwongen fosfaatwet voor de boeren zijn het afgelopen jaar veel drachtige koeien geslacht,dus door overheidsingrijpen, maar daar doet de overheid dan ook niet moeilijk over.

Of registreer je om te kunnen reageren.