Home

Nieuws 2 reacties

Van Dijk wil meer vrijheid in landbouwbeleid voor provincies

Provincies moeten meer mogelijkheden krijgen om te bepalen welke middelen ze inzetten op het gebied van landbouw. Dat vindt Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (vitaal platteland).

Hij pleit voor een herijking van de verantwoordelijkheden van rijk en provincies, als het gaat om landbouw.

Waarom wilt u als provinciebestuurder meer invloed op het landbouwbeleid?

“We merken dat er op het gebied van landschap steeds meer betrokkenheid is van burgers, boeren en andere belangstellenden. De provincies zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor het landschap. Als je kijkt naar het beleid rondom het landelijk gebied, hebben provincies op veel onderwerpen volledige bevoegdheid. Provincies bepalen het natuurbeleid, de ruimtelijke ordening en in bijvoorbeeld de energietransitie welke vormen van energieopwekking waar kan. Maar over de grootste gebruiker van het landelijk gebied, de landbouw, heeft de provincie niet zoveel te zeggen. We kunnen als provincie alleen volgen welk beleid het Rijk met de EU heeft afgesproken, en dat uitvoeren gebruik makend van de bijgeleverde middelen van het Rijk.”

Wordt het niet rommelig als alle provincies hun eigen beleid maken?

“We willen niets af doen aan de normen die het Rijk stelt voor bijvoorbeeld fijnstof, of geur. Het is juist goed dat die er zijn. Maar het Rijk schrijft nu ook de middelen voor die mogen worden gebruikt om deze doelen te halen. Het is beter om dat over te laten aan de provincie.”

Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. - Foto: Jan Willem Schouten
Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. - Foto: Jan Willem Schouten

Waarom kan de provincie dat beter bepalen dan het Rijk?

“De problemen in Noord-Brabant zijn anders dan de problemen in Gelderland. We willen in Gelderland de fijnstofproblematiek bijvoorbeeld aanpakken met innovatieve oplossingen. Er is een techniek die in Duitsland al jaren wordt gebruikt, maar die we in Nederland niet mogen gebruiken, omdat het Rijk het nog niet toestaat.”

Wordt het wiel niet twaalf keer opnieuw uitgevonden als provincies dit zelf mogen bepalen?

“Nee, provincies leren veel en snel van elkaar. Wij hebben in het Gelderse plussenbeleid voor de veehouderij geleerd van wat in Friesland en Noord-Brabant is gebeurd. Het biedt juist kansen om maatwerk te bieden.”

Zijn provincies wel capabel om het landbouwbeleid meer zelf te bepalen?

“We kunnen het op het gebied van natuurbeleid en bijvoorbeeld energiebeleid, waar landelijk de doelen worden vastgelegd en de uitvoering bij de provincies ligt. Dat kan op landbouwgebied ook.”

Gaat u dit voorstel ook voorleggen bij de kabinetsformatie?

“Dit lijkt me niet echt een onderwerp dat bij de formatie aan bod moet komen. Maar het is wel een onderwerp om te bespreken als er een nieuw kabinet is.”

Laatste reacties

 • massan

  Niks meer vrijheid voor provincies.
  Zorg dat wetgeving voor heel het land te gebruiken is.
  Het is niet anders in Gelderland dan in Noord-Brabant.
  De provincies zijn gang laten gaan, is afschuiven van verantwoordelijkheden welke bij een landelijke overheid thuishoren. Het kan toch niet zo zijn dat in Noord-Brabant een veehouder harder wordt afgestraft dan een veehouder onder dezelfde omstandigheden in Gelderland.
  Nu in Noord-Brabant een links bestuur (anti-veehouder) waardoor veehouders het moeilijk wordt gemaakt. Andere provincies met een bestuur welke niet anti-veehouder zijn, wordt het veel makkelijker gemaakt.
  Dit kan toch niet in een klein land als Nederland. Dit is niet te vergelijken met het grote Duitsland. Een land welke tenminste opkomt voor zijn boeren. Kan Nederland nog veel van leren.

 • JKr

  Zo ist maar net. Kijk maar de verwachte regeling, staldering. In Groningen hoeft een uitbreidende boer niets extra te doen, zo wordt de kostprijs zelfs binnen Nederland verschillend. Je kunt op dit moment niet zomaar je eigen bedrijf in Brabant beëindigen om in Groningen opnieuw te beginnen. De landelijke politiek schuift regeltjes door naar de provincie om hun vingers niet te branden bij de volgende landelijke verkiezingen. En de provinciale verkiezingen hebben standaard een zeer lage opkomst. De provinciale politiek is veel te gevoelig voor enkele hard roepende actiegroepen. Hou het alstublieft landelijk. Kijk naar de Raad van State, die leggen regelmatig de lat over de actiegroepen omdat die alles bij elkaar liegen om hun gelijk te halen, het provincie bestuur trapt daar wel in. het zou belachelijk voor woorden zijn als niet elke Nederlander hetzelfde behandeld wordt, volgens de wet zijn we alle gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.