Home

Nieuws 22 reacties

Van Dam: vernatting en aangepast beheer nodig voor behoud weidevogel

Voor de instandhouding van de populatie aan weidevogels moeten onder meer het waterpeil worden verhoogd en het maai- en beweidingsregime worden aangepast. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Dam heeft aan de provincies, Boerennatuur.nl en Vogelbescherming Nederland gevraagd te komen met een plan van aanpak voor de weidevogels. Wageningen University & Research en Sovon (Vogelonderzoek Nederland) is gevraagd om drie scenario’s door te rekenen, zowel in effect op het aantal broedparen als in kosten.

Steeds minder broedparen

Er is op dit moment sprake van een teruggang van het aantal broedparen van weidevogels. De Vogelbescherming heeft de teruggang aangekaart in een procedure, waarbij de regering wordt aangesproken op het niet-nakomen van de Europese verplichtingen.

Van Dam zegt dat in gebieden met agrarisch natuurbeheer het peilbeheer moet worden aangepast en het beheer moet worden geïntensiveerd om de teruggang van het aantal broedparen op korte termijn een halt toe te roepen. In reservaatgebieden moet het waterpeil worden verhoogd en de verschraling en verruiging worden tegengegaan.

Weidevogels zijn niet alleen afhankelijk van agrarisch beheer. Ook in reservaten en onbeheerde gebieden komen weidevogels voor. Voor weidevogelbeheer op agrarische gronden wordt jaarlijks ongeveer € 30 miljoen uitgetrokken. Van de 32.000 tot 36.000 grutto-paren broeden er naar schatting 9.500 op agrarisch beheerde gronden. De verwachting is dat de gruttostand verder zal afnemen, als er geen maatregelen worden genomen.

Focus op weidevogelbeheer

Om de doelstelling, behoud of verbetering van de populaties, te realiseren is éénmalig een bedrag van € 35 miljoen tot € 89 miljoen nodig voor de inrichting van de weidevogelgebieden. Daarnaast is nog eens € 12 miljoen tot € 19 miljoen nodig voor het beheer.

Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster en veldleeuwerik verdwijnen.

“Als wij er hier niet in slagen om de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden”, zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert bij Natuurmonumenten. “Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken) pleitte dit weekend voor extra geld voor onderzoek. Prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrijgemaakt voor extra weidevogelbeheer”.

Het aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is gedaald van 40.000 naar 16.000. “Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren, en afhankelijk is van subsidie”, zegt Roodhart.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Natuurmonumenten verplichten om de vos te bestrijden. Dat is de eerste en enige maatregel die genomen moet worden.

 • Johnny Hogenkamp

  Wie is Martijn van Dam?

 • haj146

  in die akelige neptuur gebieden van de groene maffia zitten dermate veel predatoren dat de weidevogels het voor gezien houden. Altijd met het vingertje naar de agrariërs wijzen... Van Dam boek een enkeltje Rusland

 • boerrick

  wacht 30 miljoen voor 9500 grutto's???????? en ze willen nog meer

 • Tinus1

  Ik snap er niks van.....eerst zoveel geld voor een paar vogels. En nu die nieuwe maatregelen? Ik neem aan dat natuurmonumenten dit op haar gronden toepast en nog lukt het niet???? Hoeveel is er voor nodig dat ze eindelijk eens snappen dat het de rovers zijn, daarom laten ze alleen staatjes zien vanaf de jaren negentig en vanaf 2000 gaat alles naar beneden tegelijk met de opkomst van de vos...

 • farmer135

  weidevogels zijn niet zo gek op vossen en ganzen, en dat worden er wel elk jaar meer.

 • DJ-D

  Dit bewijst toch helemaal dat predatie de hoofdsoorzaak is. Scholekster met 68% afgenomen! Een scholekster broed in open vlakte. Als je die raakt met de maaimachine moet je echt nodig naar de opticien. Ze broeden zelfs boven op grinddaken. Altijd goed in het zich van mens en dus ook predatoren. En een tureluur zit heel goed verstopt ook voor de maaier. Maar die doet het juist het minst slecht.

 • kuiken007

  de vos bestrijden kost minder dan 30 miljoen en geeft gelijk een goed resultaat!!!!
  het probleem is dat natuurmonumenten op hun gronden daar niets aan wil doen, maar wel weer de veehouderij de schuld geven!!!

 • jan4072

  Als de weidevogels afhankelijk zijn van die z.g. experts van natuurmonumenten dan kunnen we wel gelijk stoppen want dan zijn ze zo-wie-zo ten dode opgeschreven (of moet dit afgeschreven zijn).

 • Hagbrook

  goed zo Daan1 eerst al die rovers inkrimpen zoals de vos , kraai ,ekster gaai, en al die roofvogels die nesten van boven mooi kunnen zien en dan leegroven. het is natuurlijk makkelijk om veehouderij maar weer de schuld te geven. maar dat snapt van Dam niet . maar hopen op andere staatssecretaris die een beetje meer verstand van de natuur heeft en eens luistert naar de mensen uit veld .

 • koestal

  Veel jonge weidevogels zijn vorig jaar door het natte en koude voorjaar niet volwassen geworden,hoezo is vernatting nodig

 • Mbmb

  Na 25 agrarisch natuurbeheer met extensief gebruik én een hoog waterpeil , zijn toch alle weidevogels verdwenen. Ik zie de vossen voor de tractor wandelen; ze hebben alles uitgemoord. Vervolgens gooit de provincie het agrarisch natuurbeheer eruit omdat dit een beletsel vormt voor uitbreiding van een .. weg en allerlei voorzieningen. Je snapt wel naar wie het weer gedaan heeft .... echt niet dus. De collectieven deden trouwens ook niets, zij moeten de provincie naar de mond praten omdat ze financieel afhankelijk van ze zijn. Het is tijd dat M v D zijn grote b.. houdt over dit soort zaken... wegwezen met hem..

 • mtseshuis

  Kansloos...

 • jordi 1455

  Die natuurmensen denken door regeltjes en wetjes de het beter te maken voor weidevogels en andere soorten, terwijl die mensen voor regelgeving hebben gelobbyd die het probleem heeft veroorzaakt.

 • oorspronkelijk

  wat een constructieve reacties ba-ba
  altijd wijzen
  wie gebruikt geen kiemdoder in de boxen
  of formaline in voetbad of maden dood in de put of insecticide
  als je dan wijst heb je in ieder geval het bacterie leven in mest gewaarborgd
  ruige mest en koeien vla versterken de voedsel voorziening
  maar de predatie is ook een groot probleem
  het gaat om een brede visie en niet om berusting

 • putten

  lees mijn reactie bij Natuurmonumenten slaat alarm.............. en wijs dan niet meer naar de boeren.

 • farmer135

  er wordt altijd naar de boeren gewezen als iets mis dreigt te gaan, lijkt op een soort van tunnelvisie

 • Jan van het Zand

  Het zal wel Van Dam, maar je bent niet transparant als je de teruggang van de weidevogels wijdt aan de boeren. Dat is maar een deel van het verhaal. Een burger in het buitengebied sinds een jaar of 8 heeft altijd zo'n 30 kippen in de ren gehad. De laatste jaren mist hij er steeds meer, en dit weekend vertelde de buurman dat ie er nog maar 3 had. Ja, een etentje met de buren. En? Ja, ik weet ook niet hoe ze verdwijnen. Nou, buurman, heb je al een vos gezien? Nee. Nou ik wel en wel overdag en die blijft niet verscholen in het natuurgebied bij de vogelplas. Ja, zegt de melkveehouder onder ons. Wij vonden een nest in de loods in het hooi/stro met jonge vossen. Ja, er mag niet op gejaagd worden. Ook niet op de buizerd. Je ziet ze overal. Op de lantaarnpalen etc....

 • Jan van het Zand

  Het is natuurlijk een kulverhaal. Er zijn te weinig weidevogels. Ze tellen de ganzen niet mee. Als je het gewicht aan vogels in het buitengebied van de jaren 60 vergelijkt met dat gewicht aan vogels heden ten dagen, dan garanti dat het gewicht in 2017 aanzienlijk hoger is dan in de jaren 60. En natuurlijk tellen we de ganzen mee in die vergelijking. En ook de roofvogels als het effen kan.
  Gelijk heb je dat de biodiversiteit onder de vogels terugloopt. Maar dat kan toch ook het gevolg zijn van vogelgriep of de klimaatverandering....of iets wat we niet weten. Maar Van Dam is geestelijk ziek als ie het alleen maar op het conto schrijft van de boeren.
  Dan kunnen we nog wel een paar oorzaken noemen waarom er zo weinig vogels zijn in het verstedelijkte gebied. En daar wordt NIETS gedaan om aldaar de biodiversiteit te verbeteren. Behalve dan de biodiversiteit onder de mensen zelf.....

 • Professor P

  PREDATOREN BESTRIJDEN!!!!!!!!!!!!!!!
  Op de hoge Veluwe kwamen voorheen ook weidevogels (wulpen) en korhoenders voor, zelfs op de droge heigronden. Schraler en droger dan deze hoge zandgronden kan het niet zijn. Vernatting is dus niet de oplossing. Insecten en pieren zijn er ook voldoende, kijk maar naar de struik/boomvogels, deze doen het juist goed. Vossen, dassen, kraaien en andere roofvogels verpesten het voor de weidevogels en korhoenders. En natuurlijk de verstedelijking.
  P.S. Dat de biodiversiteit terugloopt is slechts relatief, als je ziet dat men is begonnen met tellen toen men nog veel op jacht was op de vos, kraai en andere roofvogels en nog echt aan actieve bescherming deed voor de beschermde soorten.
  Kortom: Open de jacht! Eerst op van Dam en dan al het andere ongedierte!

 • koestal

  Van Dam ,veel bla ,bla,het geld voor de natuur gaat toch naar de directeuren van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor hun dure kantoren en terreinwagens.

 • DJ-D

  Vernatting om verschraling tegen te gaan......
  En verruiging te stoppen....

  In de meeste neptuurgebieden kan al haast geen distel meer groeien zo schraal....

  Het aantal eenden moet ook al zo gigantisch dalen.
  Die worden ook allemaal opgevreten maar nee dat komt weer door de zachte winters....

  Beetje klaar met die suggestieve onderzoekjes

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.