Home

Nieuws

Meer winst voor ForFarmers

ForFarmers heeft in 2016 een nettowinst geboekt van € 53 miljoen, 5% meer dan een jaar eerder.

ForFarmers heeft in 2016 een nettowinst geboekt van € 53 miljoen, 5% meer dan een jaar eerder. Het bedrijf zag de totale voerafzet met 2,5% toenemen tot 9,3 miljoen ton. In Nederland steeg de afzet zelfs met 6% tot 4,2 miljoen ton. De groei zit vooral in de bijproducten, aldus CEO Yoram Knoop, want de afzet van mengvoer bleef ongeveer gelijk.

De omzet daalde vooral door lagere grondstofprijzen met 6% tot € 2,1 miljard. De winst nam volgens ForFarmers vooral toe door een efficiencyprogramma. Het resultaat na belastingen komt per aandeel neer op € 50 cent, een plus van 4,8%. ForFarmers keert een dividend uit van 24 cent per aandeel, wat bijna neerkomt op de helft van het resultaat.

ForFarmers schrijft de winstgroei toe aan onder meer de groeiende zuivelmarkt en hogere varkensprijzen. - Foto: Koos Groenewold
ForFarmers schrijft de winstgroei toe aan onder meer de groeiende zuivelmarkt en hogere varkensprijzen. - Foto: Koos Groenewold

ForFarmers blijft gericht op overnames

Het bedrijf gaat naar eigen zeggen vanwege de sterke cashpositie ook voor 40 tot 60 miljoen aandelen inkopen. Een douceurtje voor de aandeelhouders. De onderneming blijft op overnames gericht. “We hebben enkele honderden miljoenen in kas”, aldus Knoop. “Daarbij kijken we naar Duitsland en België maar ook andere Europese markten met grote veestapels.”

Meer voer verkopen in 2017

Het bedrijf verwacht in 2017 meer voer te verkopen. Daarbij wijst de onderneming naar de aantrekkende zuivelmarkt, de stijgende prijs voor varkensvlees en een stabiele pluimveemarkt. De grondstoffenmarkt en het Britse pond blijven een onzekere factor. Knoop waarschuwt wel dat de varkensvleesmarkt slechts tijdelijk in de lift zit, dankzij een Chinese koopwoede. “China gaat meer zelfvoorzienend worden en dan rest in Europa weer een overschot aan varkens.”

Bedrijfsresultaat gestegen naar ruim € 58 miljoen

ForFarmers boekte in Nederland een omzet van ruim € 1 miljard. Waar de omzet slechts marginaal toenam, steeg het bedrijfsresultaat van ForFarmers in Nederland van een kleine € 51 miljoen naar ruim € 58 miljoen. Het bedrijf zoekt kostenbesparingen in het verminderen van het aantal klantbezoeken bij kleinere afnemers die vaak standaardvoer willen. Volgens operationeel directeur Jan Potijk gebeurt dit alleen in goed overleg met de klant.

ForFarmers groeit in rundveesector

Omdat door de afschaffing van het melkquotum de melkproductie is opgevoerd, verkocht het bedrijf meer voer in de rundveesector. In de pluimveehouderij werd groei in de legkippensector deels geneutraliseerd door minder verkopen van vleeskuikenvoer. Het volume voor vleeskuikens daalt als gevolg van de toenemende interesse in welzijnsconcepten, die neerkomen op minder dieren per vierkante meter en dus minder volle stallen. ForFarmers verkocht door de overname van Vleuten-Steijn marginaal meer voer in de varkenshouderij.

De winstgevendheid buiten Nederland blijft ondertussen achter. In het Verenigd Koninkrijk daalde de omzet fors van € 771 miljoen naar € 631 miljoen. Het resultaat daalde van € 17 naar € 15 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.