Home

Nieuws

Agrarische bonden eisen opschorting Brabantse Verordening Stikstof

De Brabantse Verordening Stikstof moeten worden tegengehouden. Dat stellen de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

Vooruitlopend op de vergadering van Provinciale Staten van vrijdag, maken ze samen een vuist. Alle drie de organisaties nemen met kracht afstand van de Brabantse Verordening Stikstof, die vrijdag bij een themabijeenkomst op het provinciehuis zal worden besproken.

Volgens de bonden kan de verordening in drie woorden worden afgedaan: voorbarig, onredelijk en unfair.

Volgens NVV, NVP en NMV rekt gedeputeerde Johan van Hout het convenant over stikstof veel te ver op. Dat Van Hout stallen al in 2020 in plaats van in 2028 aan de verordening wil laten voldoen, is onaanvaardbaar voor de drie organisaties. “Het spreekt voor zich dat wij hier op geen enkele wijze mee akkoord kunnen gaan. Om over andere aanscherpingen ten opzichte van het landelijke beleid al niet te spreken”, aldus de vakbonden.

Weinig vertrouwen in juistheid metingen

NVV, NVP en NMV vinden dat door het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ dat in januari is gepubliceerd, de verordening op losse schroeven is komen te staan. Onafhankelijke wetenschappers hebben volgens NVV, NVP en NMW klip en klaar vastgesteld dat de huidige metingen van ammoniak in de atmosfeer zeer onbetrouwbaar zijn. “Zonder een gedegen basis kunnen en mogen er geen drastische extra maatregelen worden doorgevoerd”, stellen de bonden.

De vakbonden hebben hierdoor weinig vertrouwen in de juistheid van de metingen. Volgens hen hebben veehouders de laatste jaren al honderden miljoenen euro’s moeten investeren in betere technieken, naar later bleek op basis van ondeugdelijke metingen. Genoeg reden om de extra geplande maatregelen voor de sector omtrent ammoniak op te schorten tot er duidelijkheid is over de betrouwbaarheid van de metingen. De effectiviteit van nieuwe maatregelen moet duidelijk aantoonbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.