Home

Nieuws

Mestexporteur daagt Van Dam om e-CMR-systeem

Mestverwerking Fryslan dreigt een juridische procedure aan te spannen tegen het ministerie van Economische Zaken als er geen ontheffing komt voor het alternatieve e-CMR-systeem bij de export van mest.

Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Fryslan, zegt dat Martijn van Dam, een vertrouwelijk onderzoek naar e-CMR als alternatief voor het verplichte AGR/GPS-systeem niet goed weergeeft. Van Dam zegt op grond van een vertrouwelijke rapportage dat het e-CMR-systeem onvoldoende waarborgen biedt. e-CMR is een elektronisch systeem waarmee vrachtbrieven digitaal worden aangemaakt.

Gelijkwaardige systemen

Volgens Scherff laat het rapport juist zien dat beide systemen gelijkwaardig zijn en dat er bij het e-CMR-systeem geen grotere risico’s zijn op fraude als met het AGR/GPS-systeem.

Scherff zegt er geen moeite mee te hebben dat hij zijn eigen transportmiddelen moet voorzien van het in Nederland verplichte systeem. Maar hij wil niet ook Duitse transporteurs die op retourvracht mest meenemen, voorzien van het systeem. Voor die transporten is e-CMR een alternatief.

Gedegen controle en handhaving

Scherff heeft jurist Joost de Rooij ingeschakeld. Die zegt dat is gebleken dat het e-CMR-systeem alle mogelijkheden biedt voor een gedegen controle en handhaving. Volgens hem wordt dat onderschreven door de vertrouwelijke rapportage waarop de staatssecretaris zich baseert.

Eventueel proefproject

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer aangegeven eventueel bereid te zijn een proefproject op te zetten, waarbij alternatieve systemen kunnen worden uitgeprobeerd. Scherff heeft zich daarvoor aangemeld.
Volgens Van Dam is het e-CMR-systeem nog niet klaar als volwaardig alternatief voor AGR/gps bij de export van mest. Via het AGR/GPS-systeem wordt vanaf de vrachtwagen automatisch een bericht naar uitvoeringsorganisatie RVO.nl gestuurd als mest wordt geladen of gelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.