Home

Nieuws

Kamer: geen boetes AGR-GPS zolang alternatief er niet is

De Tweede Kamer wil niet dat het gebruik van verplichte AGR-GPS-apparatuur op transport van vaste mest wordt gehandhaafd, zolang het alternatieve e-CMR-systeem niet beschikbaar is.

De staatssecretaris staat op dit punt tegenover een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, VNL en Houwers en Van Vliet. De Kamer nam donderdagavond een motie hierover aan. Handhaven betekent dat er boetes worden opgelegd als de vereiste apparatuur niet werkt, of niet is geïnstalleerd.

AGR-GPS-apparatuur is sinds begin dit jaar verplicht, onder andere om fraude met mestexport te bestrijden. Het systeem registreert wanneer vrachtwagens worden geladen en gelost, en op welke plaats dat gebeurt. Zonder ingreep van buitenaf zendt het systeem de gegevens door naar de controlerende overheidsinstanties (RVO.nl. en NVWA). Het systeem is niet aantrekkelijk voor buitenlandse transporteurs die af en toe mest vanuit Nederland ophalen. De AGR-GPS-plicht is volgens de Kamermeerderheid 'niet werkbaar voor charterritten door buitenlandse vrachtwagens die al wel beschikken over e-CMR'.

e-CMR naast AGR-GPS toestaan

Staatssecretaris Van Dam heeft de transporteurs de eerste twee maanden van dit jaar de tijd gegeven om AGR-GPS-apparatuur te installeren. In die periode werden geen boetes opgelegd.

De Kamer dringt erop aan het alternatieve systeem (e-CMR) naast AGR-GPS toe te staan. Bij e-CMR wordt gebruikgemaakt van een digitale vrachtbrief (CMR), waaraan extra functies zijn toegevoegd. Daarmee kunnen dezelfde gegevens worden vergaard als met AGR-GPS.

Betrouwbaarheid e-CMR

De staatssecretaris oordeelt dat de betrouwbaarheid van e-CMR 'nog onvoldoende is geborgd en dat het systeem nog te veel mogelijkheden bevat voor manipulatie van gegevens'.

Hij baseert zich daarbij op een vertrouwelijk rapport dat is gemaakt door het particuliere recherchebureau Hoffmann. De staatssecretaris wil dat rapport niet delen.

Het recherchebureau heeft zijn bevindingen op 24 januari in een powerpoint gepresenteerd in aanwezigheid van veel betrokken partijen, waaronder NVWA, vertegenwoordigers van Cumela, LTO, het transportbedrijfsleven (TNL) en het bedrijf dat e-CMR ontwikkelt (Value Engineeers). Volgens de daar gepresenteerde powerpoint van Hoffman zijn er 'geen kritieke kwetsbaarheden geconstateerd' in het e-CMR-systeem. Tegelijk merkt het bureau op dat het alternatieve systeem 'geen technische maatregelen tegen invoer valse gegevens' heeft.

Extra waarborgen inbouwen

De conclusie op fraudegevoeligheid is dat 'ten aanzien van het [eCMR]-platform, mits aandachtspunten opgelost worden, geen problemen' worden voorzien. Toch moet de betrouwbaarheid van de gegevens verder worden doorgevoerd en is het mogelijk verstandig om extra waarborgen in te bouwen door fysieke controles.

Ontwikkelaar Value Engineers constateert dat het e-CMR-systeem 'minimaal gelijkwaardig is aan AGR-GPS, terwijl het op een aantal punten betere mogelijkheden biedt voor naleving op wet- en regelgeving dan het vigerende AGR-GPS systeem'.

Of registreer je om te kunnen reageren.