Home

Nieuws 6 reacties

Rekenmethode metingen nitraat bijgesteld

De nieuwe rekenmodellen zorgen voor een duidelijker beeld van het mestbeleid.

Een wijziging in het rekenmodel voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LLM) houdt meer rekening met externe effecten. Op deze manier moet beter duidelijk worden wat de invloed van het mestbeleid op de nitraatconcentraties in grondwater is.

Nieuw model

Het LLM geeft de waterkwaliteit rondom boerenbedrijven weer. Het vernieuwde rekenmodel houdt beter rekening met het effect van neerslag op de nitraatgehaltes. Deze niet-beïnvloedbare factoren zorgen voor een schommelend beeld in de nitraatgehaltes. De nieuwe grafieken laten een stabieler beeld van nitraat in water zien.

Vooral in de jaren 1992 – 2002 waren grote schommelingen te zien. Deze zijn met de nieuwe rekenmethode gestabiliseerd. Het nieuwe model is getest en toepasbaar op bedrijven in zand- en kleiregio’s.

Laatste reacties

 • chila

  Papier is geduldig. Misschien moeten ze gewoon wat dieper meten ?

 • John*

  dat is hetzelfde als dat er meer verband is tussen gemiddelde windsnelheid en ammoniakconcentratie dan tussen ammoniakemissie en ammoniakconcentratie

 • edke

  Als ze maar net zo diep meten als in andere landen, en gaan ze ook bij de rioolstorten meten?

 • Zuperboer

  De NS heeft de meetmethode ook aangepast met instemming van de minister die over infra gaat. Als je weet hoe de hazen lopen.......

 • kleine boer

  Het grondwater zit hier op meer dan 14-15 meter zal leuk meten zijn uit een peilbuisje.... en nog iets verderop moet je 60-70 meter voor grondwater en dat is vergelijkbaar met waterstanden bijna maaiveld peil....?

 • alco1

  Bij gesteld?
  Welke kant op???
  Is dat een vraag ?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.