Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Rekenmethode metingen nitraat bijgesteld

De nieuwe rekenmodellen zorgen voor een duidelijker beeld van het mestbeleid.

Een wijziging in het rekenmodel voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LLM) houdt meer rekening met externe effecten. Op deze manier moet beter duidelijk worden wat de invloed van het mestbeleid op de nitraatconcentraties in grondwater is.

Nieuw model

Het LLM geeft de waterkwaliteit rondom boerenbedrijven weer. Het vernieuwde rekenmodel houdt beter rekening met het effect van neerslag op de nitraatgehaltes. Deze niet-beïnvloedbare factoren zorgen voor een schommelend beeld in de nitraatgehaltes. De nieuwe grafieken laten een stabieler beeld van nitraat in water zien.

Vooral in de jaren 1992 – 2002 waren grote schommelingen te zien. Deze zijn met de nieuwe rekenmethode gestabiliseerd. Het nieuwe model is getest en toepasbaar op bedrijven in zand- en kleiregio’s.

Beheer
WP Admin