Home

Nieuws

Schouten staat achter WHO-oproep antibiotica

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten staat volledig achter de oproep van de wereldgezondheidsorganisatie WHO om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.

Ze hoopt dat de oproep bij zal dragen bij de aanpak van onzorgvuldig antibioticagebruik wereldwijd.

Nederland verminderde resistentie substantieel

Het ministerie heeft zich de afgelopen jaren samen met veehouders en dierenartsen ingezet op een minimaal en verantwoord antibioticagebruik in de dierhouderij. “En met succes: in de periode 2009-2016 is het antibioticagebruik bij dieren met ruim 64% gedaald en als gevolg daarvan is ook de resistentie bij dieren substantieel gedaald. Ondanks open grenzen, import van dieren en dierlijke producten is Nederland er dus in geslaagd om de antibioticaresistentie bij dieren substantieel te verminderen”, aldus het ministerie.

Gebruik als groeibevorderaar afbouwen

Afgelopen jaren is een mondiaal politiek draagvlak ontstaan voor een One Health-aanpak van antibioticaresistentie in de humane en diergezondheid. Elke WHO-lidstaat moet in 2017 een nationaal actieplan opstellen om antibioticagebruik in alle sectoren te beperken. Ook binnen de Verenigde Naties, G20 en de G7 is gesproken over het belang van aanpak van antibioticaresistentie.

In diverse landen buiten de EU wordt ingezet op maatregelen om het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar af te bouwen en dit begint vruchten af te werpen, aldus het ministerie. In Nederland is het preventief gebruiken van antibiotica in de veehouderij sinds 2012 verboden. Het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar is in Europa sinds 2006 verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.