Home

Nieuws 12 reacties

Maatwerk om grondwater te beschermen tegen nitraat

Rijk, provincies, drinkwaterbedrijven en LTO Nederland willen in 40 grondwaterbeschermingsgebieden projectmatig de grondwaterkwaliteit verbeteren. Doel is onder meer het verminderen van de uitspoeling van nitraat.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een plan van LTO daarvoor tot het zijne gemaakt. Doel is om geen extra regels op te stellen. Betrokken boeren moeten met beter bodembeheer en goed vakmanschap de waterkwaliteit verbeteren door de agrarische uitstoot te verminderen.

De afspraak wordt ingebed in het Nitraatactieprogramma. Minister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het de bedoeling is afdoende maatregelen te nemen om aan het doel van de Nitraatrichtlijn te voldoen.

Ervaringen

In verschillende grondwaterbeschermingsgebieden zijn ervaringen opgedaan om met bovenwettelijk maatwerk de nitraatuitspoeling op agrarische bedrijven te verminderen, schrijft Schouten. Zij noemt als voorbeeld de projecten Duurzaam Schoon Grondwater (Limburg), Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (Gelderland), Boeren voor Drinkwater (Overijssel) en Grondig boeren voor Water (Drenthe).

Lees ook de blog van Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit: ‘Regionaal maatwerk brengt nitraatdoel eerder dichterbij’.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  En weer is de boer de lul

 • alco1

  Je weet wel waar je moet optreden.
  In de buurt van riool overstorten.

 • kleine boer

  precies alco1 maar daar zorgt lto wel voor dat daar extra meetpunten komen.....

 • oorspronkelijk

  gelukkig heeft het niets met mestfraude of overbemesting te maken
  volgens deze simpele geest zijn overstorten voor extreme neerslag dus een verdunningseffect
  ook word op open water gelost
  koolstof binden dan is de humus de filter voor het grondwater
  de paradox is dat er geklaagd wordt over te weinig mest en de opbrengsten groot, zelfs meer dan 100% van de mestnorm word geoogst
  er zijn efficiëntie verliezen ,spoelen die dan uit of is er meer mest gebracht
  wie het weet mag het zeggen ik weet het niet
  naar elkaar wijzen lost niets op
  de regie nemen wel
  de eerste mest fabriek is failliet gegaan te weinig aanbod
  omdat iedereen wel een goedkopere oplossing wist

 • Bennie Stevelink

  @alco en @kleine boer, in dit artikel gaat het over grondwater. Riooloverstorten hebben te maken met oppervlaktewater.
  Als ik het nitraatgehalte in grondwater kan verlagen door goede landbouwpraktijken doe ik daar graag aan mee. Dat is beter dan wettelijke regels die geen rekening houden met de praktijk.

 • alphons1

  al weer is bodemleven de oplossing

 • alco1

  Je hebt gelijk @Bennie.
  Zal wel komen dat ik een vergadering in het hoofd heb over drinkwater uit open water.

 • kleine boer

  @bennie hier hebben we alleen droge sloten en wadi's waar bij in een hoosbui de riool overstort in weg moet bezinken en dat is niet alleen hier zeker met de steeds meer nieuwe wadi's komt er steeds meer vuil in het grondwater lang niet alles is afgekopeld van het riool

 • mtseshuis

  @Bennie: lijkt me iets belangrijker om de hoofdredenen van nitraat en fosfaatuitspoeling op te sporen dan het bij de boer te zoeken. Want wat gebeurt er als er, zoals nu bijna overal al blijkt, helemaal geen sprake is van bovenmatige nitraatuitspoeling op boerenland? Krijgen we dan hogere mestnormen of (weet ik wel zeker) wordt er alsnog naar de boeren gewezen met de vermelding van "het nitraat en fosfaat loopt van het land in de sloten" vanwege de hoge mestgiften?? Hoe dan ook de sector krijgt toch altijd de schuld, ook al gaat ze (al jaren bewezen) vrijuit!
  Waarom wordt er niet eens naar verkeer en industrie gekeken?

 • haam

  Mooie opdracht voor de redactie boerderij zoek uit en publiceer de grondwater nitraatcijfers deze zijn echt wel via vitens te verkrijgen en we zullen zien dat deze ver onder de norm liggen . Dat is wel zo onafhankelijk dan doorgeef luik voor propaganda te zijn

 • er wordt overal in Nederland gekeken naar de waardes in het grondwater, de waterschappen doen de oppervlakte wateren. mi beginnen bij de Oostvaardersplassen en dan de rest, goed voorbeeld doet goed volgen!

 • koestal

  In Zuid-Holland is het nitraatgehalte en fosfaatgehalte in het oppervlaktewater het hoogst van Nederland,dit komt door de bevolkingsdichtheid en zuiveringsinstallaties met te beperkte capaciteit tijdens regen en hoosbuien. Ze geven de boeren daar de schuld van ,de leugen regeert bij politici en ambtenaren. Wat is er makkelijker dan de boeren overal de schuld van te geven ?

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.