Home

Nieuws 5 reacties

LTO en NMV zien minder uitspoeling bevestigd

Dat de nitraatuitspoeling van drijfmest op gemaaid grasland lager is dan verwacht, is voor zowel LTO Nederland als melkveehoudersvakbond NMV geen verrassing.

De kans op uitspoeling van nitraat bij gebruik van melkveedrijfmest is kleiner dan werd aangenomen. Dat geldt in ieder geval op gemaaid grasland blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research (WLR) in opdracht van stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO.

LTO wil hogere norm in derogatie

LTO Nederland noemt het onderzoek een ‘bevestiging van wat we al weten’. Volgens Leo Joosten van LTO Nederland kijkt LTO naar de mogelijkheden van 300 kilo stikstof uit drijfmest op grasland in het kader van de derogatieaanvraag en het nieuwe mestbeleid. Volgens Joosten zijn er dan wel twee andere aandachtspunten. In de eerste plaats omdat een hogere norm voor stikstof ook meer fosfaat uit dierlijke mest oplevert en ook daarvoor gelden maximale gebruiksnormen. Ten tweede kan het risico op afspoeling van stikstof groter worden. “En daar hebben we voor dit moment nog geen direct antwoord op”, aldus Joosten.

NMV: meer stikstof uit drijfmest

Melkveehoudersvakbond NMV herkent zich in de uitkomsten van het onderzoek. “Dat hebben wij altijd al geroepen”, stelt voorzitter Harm Wiegersma. Het huidige effect van het beleid dat stikstof in afgevoerde drijfmest gecompenseerd moet worden door aankoop van kunstmest zou volgens Wiegersma aangepast moeten worden. Dat is door de NMV ook meermaals ingebracht bij het ministerie van LNV (voorheen EZ) volgens Wiegersma.

Tekst gaat verder onder de foto

Het Mesdagfonds wil met de resultaten uit het onderzoek invloed uitoefenen op de voorwaarden voor een nieuwe derogatie. - Foto: Koos Groenewold
Het Mesdagfonds wil met de resultaten uit het onderzoek invloed uitoefenen op de voorwaarden voor een nieuwe derogatie. - Foto: Koos Groenewold

Het Mesdagfonds wil met de resultaten uit het onderzoek naar de Europese Commissie. Op die manier willen ze invloed uitoefenen op de voorwaarden voor een nieuwe derogatie voor Nederland. In de huidige derogatie geldt een maximum van 250 kilo stikstof per hectare uit graasdiermest (zoals van melkvee). Op zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg is dat maximaal 230 kilo.

Lagere norm kost veehouder € 100 per ha

Die lagere norm kost melkveehouders nu ten onrechte geld volgens het Mesdagfonds. Volgens secretaris Lubbert van Dellen kan dat uitkomen op € 100 per hectare. Dat is de optelsom van extra kosten voor mestafvoer (€ 75) en aankoop van kunstmest ter compensatie (berekend op € 25). Op de huidige manier worden wel extra kosten gemaakt die volgens het onderzoek niet leiden tot minder uitspoeling van nitraat concludeert Van Dellen op basis van de uitkomsten van het onderzoek.

De onderhandelingen over het nieuwe mestbeleid voor de jaren 2018 tot en met 2021 zijn bezig. De hoofdlijnen voor dat mestbeleid worden vastgelegd in het zogenoemde Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De onderhandelingen over een nieuwe derogatie komen daar in principe direct achteraan.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Goh ze worden ook wakker...

 • info519

  dus is mesdagfonds helaas te laat?

 • ghsmale

  Het mest beleid is al jaren op foute onderzoeken gemaakt,
  maar net hoe de wind waait

 • Bolder01

  Ik dacht dat GEESJE ROTGERS, EN JAAP HANEKAMP het onderzoek gedaan hebben. En Geesje almeerdre keren horen spreken en uitleggen over de onderzoeken die zei hebben gedaan, Maar nog weinig gelezen over l.t.o. dat zei ook onderzoeken doen naar
  MEETSTATIONS en water kwalietyd. Enz..

 • koestal

  Als de minister het maar geloofd.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.