Home

Nieuws 6 reacties

Sectorplafond niet meer vrijblijvend

De sectorplafonds voor de mestproductie worden voor varkens, pluimvee en melkvee onderdeel van de Meststoffenwet vanaf 2020. Binnen het landelijk plafond is tussen die sectoren dan geen compensatie meer mogelijk.

Vanaf 2020 worden de zogenoemde sectorplafonds voor mestproductie van melkvee, varkens en pluimvee opgenomen in de Meststoffenwet. Daarmee wordt een voorwaarde die oorspronkelijk onderdeel was van de derogatiebeschikking vanaf 1 januari 2020 definitief onderdeel van de Nederlandse mestwetgeving.

Sinds 2006 is de mestproductie door de veehouderij gemaximeerd, staat in het voorstel voor het zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat actieprogramma is bepalend voor het Nederlandse mestbeleid in de komende vier jaar. En bovendien de kapstok voor een nieuwe derogatie. De Nederlandse veestapel zit dan dubbel dichtgetimmerd. Althans voor een groot deel.

Voor de varkens en het pluimvee is er al een systeem met dierrechten. Voor melkvee worden de fosfaatrechten ingevoerd per 1 januari 2018. Het voorstel voor het actieprogramma dat sinds 13 oktober ter inzage ligt, presenteert die fosfaatrechten als zekerheid.

Sectorplafond per veesoort

Bij de rechten voor de grootste veesectoren komt nu het sectorplafond per veesoort. Voor melkvee 84,9 miljoen kilo fosfaat, voor varkens 39,7 miljoen en voor kippen 27,4 miljoen kilo. Maar ook voor stikstof geldt een sectorplafond van respectievelijk 281,8 miljoen kilo voor melkvee en 99,1 en 60,3 miljoen kilo voor varkens en kippen. De plafonds zijn gebaseerd op de mestproductiecijfers in 2002. Dat geldt ook voor het totale plafond: 504,4 miljoen kilo stikstof en 172,9 miljoen kilo fosfaat. Overschrijding van dat plafond in 2015 was de aanleiding om maatregelen te treffen voor de fors gegroeide melkveehouderij.

In hoeverre de sectorplafonds ervoor gaan zorgen dat de mestproductie binnen de afgesproken perken blijft, is afwachten. In 2010, 2011 en 2015 produceerde de Nederlandse varkensstapel boven het sectorplafond fosfaat, ondanks de varkensrechten die er toen ook al waren. En de pluimveestapel produceerde in de periode 2010-2016 alleen in 2012 en 2013 minder fosfaat dan de 27,4 miljoen kilo volgens het plafond, ondanks de pluimveerechten. Voor beide sectoren deels te verklaren door de zogenoemde POR-regeling; kortgezegd een vrijstelling voor dierrechten bij volledige mestverwerking op het bedrijf. Melkvee produceert sinds 2014 meer dan het plafond van 84,9 miljoen kilo. Dat moet weer onder het plafond komen door de fosfaatrechten vanaf 2018.

Handhaving via dier- en fosfaatrechten

Waar in het verleden nog compensatie mogelijk was waarbij een overschrijding van de ene sector wegviel tegen een onderschrijding van de andere sector, is dat volgens het voorstel niet meer mogelijk. Handhaving gebeurt straks via de dierrechten en fosfaatrechten. Hoe precies moet nog blijken, maar het sectorplafond is dan in ieder geval niet meer vrijblijvend.

Laatste reacties

 • delgersma1

  de plafonds zijn gebaseerd op de mestproductie cijfers van 2002! dit is wel 15 jaar geleden!! hoe actueel zijn we dan gezamenlijk bezig? volgens mij kunnen we deze productiecijfers ter discussie stellen... of worden deze cijfers ook wel eens nagetrokken en herberekend per diersoort??

 • haj146

  PRECIES DELGERSMA1.
  De overheid gaat nu sector voor sector verbannen.

 • alco1

  Juist ja. Plafonds ter discussie stellen. ( gedateerd)
  Zou het LTO sieren hier eens over te sparren.

 • Peet1212

  Inderdaad, 15 jaar is wel heel ver terug. Moet je eens zien wat we de laatste 15 jaar niet allemaal gedaan hebben voor het milieu en de natuur!!! Stilstaan is terug uit boeren.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • NLiszinkendschip

  <>

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.