Home

Nieuws 1 reactie

Nieuwe coalitie: ‘Vertrouwen in de Toekomst’

Als de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ermee instemmen, wordt morgen (dinsdag 10 oktober) het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, onder het motto: Vertrouwen in de Toekomst.

De nieuwe regeringspartijen zijn het over een aantal zaken eens, volgens op voorhand gelekte onderdelen van het akkoord.

Het conceptakkoord omvat meer dan 60 bladzijden. Enkele kernpunten op een rij:

  • Verlaging van de belastingdruk voor bedrijven (vennootschappen). Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat omlaag van 20% naar 16%. Voor winsten boven € 200.000 gaat het tarief van 25% naar 21%. Deze verlaging van de belastingdruk voor het bedrijfsleven werd eerder voorgesteld door VVD-staatssecretaris Wiebes, die daarvoor echter niet de steun van de PvdA-bewindslieden kreeg.
    De inkomstenbelasting wordt vereenvoudigd en verlaagd. De totale verlaging van de belastingdruk wordt geschat op netto € 6 miljard.
  • De btw in het lage tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. Doel daarvan is onder andere vergroening.
  • Er komt een klimaatwet waarin de doelstelling voor bedrijven en burgers worden vastgelegd. Alle sectoren (transport, burgers, energiebedrijven) krijgen taakstellingen opgelegd. Ook de landbouw moet een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In de veehouderij ligt daarbij het accent op technische maatregelen en niet direct op vermindering van de omvang van de veestapel. De kosten van energieverbruik gaan omhoog door verhoging van de energieheffing.
  • Voor vrachtverkeer komt een vorm van kilometerheffing, die aansluit bij soortgelijke maatregelen in het buitenland.

Ook de landbouw moet een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In de veehouderij ligt daarbij het accent op technische maatregelen en niet direct op vermindering van de omvang van de veestapel.

Eén reactie

  • aardappelboer

    Krijgt de akkerbouw ook premie voor suikerbieten verbouw? Dit zet co2 om in zuurstof en ik vind dat dat betaald dient te worden, maar het zal wel weer alleen op hun zelf aanrekenen zijn zoals altijd. Wat het nu voor nut van vergroening heeft te maken dat btw omhoog gaat snap ik niet, volgens mij wordt alleen de consument de dupe, die kan het niet terug vragen bij de belasting. Als je iedereen vooruit wilt helpen hadden ze beter de btw hierop kunnen halveren zodat de produkten in de winkel goedkoper worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.