Home

Nieuws 3 reacties

EU-parlement: verbod op glyfosaat in 2020

De milieucommissie van het Europees Parlement vindt dat onkruidbestrijder glyfosaat voor de landbouw in 2020 moet worden verboden.

Voor huishoudens moet het verbod meteen ingaan. Het voltallige parlement zal volgende week over de resolutie stemmen.

Lidstaten besluiten over toelating

Het Europees Parlement heeft geen rol in de besluitvorming over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Dat ligt nu in handen van de lidstaten, die daarover op voorstel van de Europese Commissie een besluit overnemen. Het voornemen is om glyfosaat voor een periode van 10 jaar toe te laten. Lidstaten kunnen overigens via hun eigen toelatingsprocedures beperkingen stellen aan het gebruik van middelen die glyfosaat bevatten.

De leden van de milieucommissie vinden dat de Europese Unie niet moet werken aan een hernieuwde toelating, maar aan een geleidelijk afbouw van het gebruik van het middel, uitmondend in een totaal verbod vanaf 15 december 2020.

Twijfels over beoordelingen

De Europarlementariërs hebben op zijn minst twijfels over de beoordeling van de werkzame stof door de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa en het agentschap voor chemicaliën, Echa, die beide glyfosaat als niet-kankerverwekkend kwalificeren.

Daartegenover staat de conclusie van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC), dat glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bij de mens classificeert. De twijfel bij het parlement wordt nog aangewakkerd doordat glyfosaat-producent Monsanto mogelijk gesjoemeld heeft met publicaties over onderzoek naar glyfosaat.

Kamervragen over glyfosaat in landbouwgrond

Ondertussen heeft D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vragen gesteld aan de regering naar aanleiding van een Wageningse studie, waaruit blijkt dat in veel landbouwgronden resten van glyfosaat worden aangetroffen. De Groot vindt dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en de Efsa naar het Wageningse onderzoek moeten kijken en daarbij een oordeel moeten geven over de toelating van glyfosaat.

Laatste reacties

 • eltjo.huizenga1

  Het zou een ongelooflijke SCHANDE zijn als politici besluiten om een van de meest veilige gewasbeschermingsmiddelen te verbieden. De emotie zegeviert dan over de wetenschap. Dit kan weleens het einde van de rationaliteit zijn en maakt het Ctgb en andere toelatingsinstanties eigenlijk overbodig. De onwetende bange en risico mijdende burger wordt handig bespeelt door de monopolistische multinationale actiegroepen als Greenpeace en PAN-Europe. Ze hebben het bang maken van burgers tot kunst verheven en bespelen met hun anti-chemie lobby-organisatie in Brussel de politiek met onwaarheden en uit zijn verband gerukte verhalen. SCHANDE!

 • Oshoman

  "Ignorance is the mother of all evil"

  SEEDS OF TRUTH with Dr Stephanie Seneff, <>

 • farmerbn

  Van mij mag glyfosaat verboden worden maar ik hoop dat de politiek dan ook een import-verbod op landbouwproducten die met glyfosaat elders in de wereld zijn besproeid insteld. Nog nooit heb ik een politicus die geste horen maken. Dus De Groot wat let je..

Of registreer je om te kunnen reageren.