Home

Nieuws 2 reacties

Hoofdpunten landbouwbeleid: voedselagenda, fosfaatrechten en vleeskeuring

De invoering van de fosfaatrechten, de voedselagenda en het terugbrengen van de roodvleeskeuringen in overheidshanden. Dat zijn de belangrijkste zaken waar staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken zich komende jaar mee bezig gaat houden.

Dat blijkt uit de plannen van die het kabinet heeft bekendgemaakt op Prinsjesdag. Op landbouwgebied zitten er in de hoofdlijnen van het beleid geen grote verrassingen.

Veilig, gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem

Met de voedselagenda wil het kabinet toewerken naar een veilig, gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem. Hiervoor is €20 miljoen beschikbaar. De voedselagenda moet zorgen voor een voedselsysteem dat voorziet in voldoende, veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat bereikbaar is voor iedereen. Het kabinet heeft hierbij drie hoofdthema’s: voeding aan kinderen, transparantie van de voedselketen en innovatie in de voedselketen.

Ook wil het kabinet de consumptie van groente en fruit stimuleren en zich inzetten voor de omslag naar een voedselsysteem dat de klimaatverandering helpt op te lossen. Met de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij wil het kabinet de mestproductie begrenzen.

Roodvleeskeuring terug naar overheid

Naar aanleiding van verschillende voedselincidenten en maatschappelijke discussies over dierenwelzijn heeft het kabinet besloten de vleeskeuring opnieuw in overheidshanden te brengen. Daarvoor zal in 2017 bij wet een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden opgericht voor de keuringstaken van roodvlees.

In 2017 zal het actieprogramma gewasbescherming naar aanleiding van de nota ‘Gezonde groei, duurzame oogst’ worden uitgevoerd.

Regeldruk verminderen

In 2017 wordt ook de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met € 2,5 miljard te verminderen gerealiseerd, laat het ministerie weten. “Het kabinet zal blijven inzetten op wet- en regelgeving die ruimte geeft voor innovatie, ondernemerschap en duurzame groei”, aldus Van Dam en Kamp.

Toekomst energiebeleid vormgeven

Het kabinet begint in 2017 met de uitvoering van de Energieagenda, die de toekomst van het energiebeleid vorm geeft. Deze agenda wordt gebaseerd op de energiedialoog die dit jaar wordt gehouden. Bij de investeren in duurzame energie wil het ministerie meer inzetten op innovaties. Hiervoor is €41 miljoen beschikbaar via de Demonstratieregeling Energie-Innovatie. Voor de stimulering van de productie van duurzame energie is via de SDE+-regeling in 2017 € 9 miljard beschikbaar. De uitvoering van het Energieakkoord gaat onverminderd door.

Laatste reacties

 • Almagro

  "De regeldruk voor burgers en bedrijven met 2,5 miljard verminderen"
  Lachen, gieren en brullen, ja we houden het niet droog !
  Schei nou toch uit, het is ook niet voor niets dat uit iedere peiling blijkt dat het vertrouwen in de politiek zo ongeveer 0 is.

 • Maas1

  De landbouw is toe aan slimme regelgeving, al jaar en dag horen we de heren in de landen verkondigen minder regelgeving en een beter inkomen voor de boeren.
  Zolang de politiek dit zegt en niet verder komt dan dat, veranderd er aan hun zijde niets. Men moet eens voor de spiegel gaan staan, en zich zelf eens diep in de ogen kijken.
  We leven in een land waar een sigaret duurder is als een liter melk!
  Waar een sigaret duurder is dan drie scharrel eieren, schandalig Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.