Home

Nieuws 38 reacties

FrieslandCampina gaat leden betalen voor CO2-reductie

FrieslandCampina wil leden die in mestverwerking stappen, belonen voor de CO2-reductie die ze bereiken. Dit zegt CEO Roelof Joosten in een nog te publiceren interview in Boerderij.

FrieslandCampina is de eerste met een dergelijke aanpak. Sinds ongeveer een jaar zet de CEO de schouders onder een groot project voor de verwerking van rundermest. Het vergisten van mest draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan. In eerste instantie wordt vooral biogas geproduceerd, dat FrieslandCampina kan gebruiken voor de opwekking van stroom.

Mest als vervanger van kunstmest

Naast vergisten, kan de mest ook verder verwerkt worden en zou het uiteindelijk als vervanger van kunstmest kunnen worden ingezet op het eigen bedrijf. Dat laatste staat de huidige EU-wetgeving echter niet toe. In Europees verband wordt nu gewerkt aan een oplossing die het mogelijk maakt om mest te gebruiken als vervanger van kunstmest.

Subsidie voor boerenmestvergister

Om de plannen uit te voeren heeft FrieslandCampina coöperatie Jumpstart opgericht. Ondertussen helpt FrieslandCampina boeren om financiering te krijgen voor de aanschaf van mestverwerkingsinstallaties. Hiervoor lopen gesprekken met de overheid en banken. FrieslandCampina heeft zich bereid verklaard om leden te belonen voor elke ton CO2-uitstoot die zij realiseren met de verwerking van mest. Het zuivelbedrijf heeft de CO2-reductie nodig om de emissiedoelen voor 2020 te realiseren.

Het precieze bedrag dat FrieslandCampina betaalt per ton vermeden CO2 wil CEO Roelof Joosten van FrieslandCampina nog niet bekend maken. Daarover volgt in oktober meer helderheid.</p>
<p><em>Foto: RBI</em>
Het precieze bedrag dat FrieslandCampina betaalt per ton vermeden CO2 wil CEO Roelof Joosten van FrieslandCampina nog niet bekend maken. Daarover volgt in oktober meer helderheid.

Foto: RBI

Laatste reacties

 • .gast

  FC stimuleert dus de intensieve melkveehouders met te weinig grond voor hun dieren .

 • koestal

  wat krijgt een melkveehouder die geen mestoverschot heeft ?

 • mtseshuis

  Ja, wat gaan wij ontvangen voor 100 % grondgebonden melkveehouderij??? Wat is dit voor kromme gedachtengang?? Ik hoop dat hier heel veel heibel over gaat ontstaan tijdens de najaarsvergaderingen.
  Wie gaat deze beloning weer betalen? De andere "niet-duurzame" boeren??
  Is Joosten GEK geworden??

 • Zuperboer

  Komt uit de winst uit het 45% deel bestemd voor toevoeging aan het EV van de vennootschap naar ik aanneem. Of het kan zijn dat dhr. Joosten wat van zijn loontje inlevert.........

 • Storm

  Ook een extensief bedrijf van voldoende omvang kan mest vergisten......

 • iptho1

  Ik denk dat de melk nog goed koper wordt!!!!
  of ze hebben de boeren al die jaren al te weinig betaald.
  Of ze gaan de chv achter na die ging ook anderen dingen doen (ncb/ vion).

 • boerderij12

  de ceo van friesland campina kan beter zijn schouderszetten onder het kaas verhaal bij fc,is zeer verliesgevevend,

 • hylkema.l

  Ga natuurlijk naar de najaarsvergaderingen van Friesland-campina, die zijn daarvoor bedoeld.

 • koeien10

  joosten ;schoenmaker blijf bij je leest f.c moet zich niet met mest en co2 bezig houden maar met een goede melkprijs

 • ricooo12

  Het gros van de leden gaat mee betalen voor een handje vol leden die in de mestverwerking stappen. Is dit nog wel coöperatief?

 • winden

  Vergiste mest is nadelig voor het bodem leven zorg voor een gezonde bodem en je heb een hogere gewas opbrengst wat weer beter is voor het milieu. Zorg voor een gezonde bodem is zorg voor een gezonde landbouw.

 • info519

  goede zaak, ze zullen wel moeten....co-2 moet terug.....marktgericht denken en verantwoordelijkheid nemen

 • info519

  goede zaak, ze zullen wel moeten....co-2 moet terug.....marktgericht denken en verantwoordelijkheid nemen

 • wvdweijden1

  Als het gaat om CO2 reductie, gaat FC dan ook betalen voor zonnepanelen?

 • Nick1983

  Als ik hier de reacties lees, zijn er nog steeds mensen die denken dat mestvergisting een vorm van mestverwerking is. En dat je dr minder mest door af hoeft te voeren ofzo...

 • 8911077012

  hebben ze de leden al wat gevraagd die er +- 65000 in hebben zitten
  of is het een coperatie
  met een comunisties beleid zo als we de laaste tijd helaas moeten er varen
  toch jammer

 • ........

  gauw weg met die vent!

 • J.Bogers

  En waar halen ze de verse mest vandaan in de weideperiode?? Of krijgen die melkveehouders premie om ze op te stallen. Je maakt me niet wijs dat je zo'n vergister een half jaar stil zet.
  Lely heeft ook ook heel wat geld gestoken in onderzoek naar mest, in hun geval raffinage, maar hebben een besluit genomen om er van af te blijven en het verlies op voorhand te pakken. Dit gaat echter niet ten koste van leden van een coöperatie.

 • Peerke1

  Kijk en dat terwijl andere melkveehouders moeten stoppen van de bank. F C geef dat geld liever aan extra toeslagen voor de geleverde liters melk.

 • eg wel

  Alle deskundigen raden het af, maar iemand moet het doen volgens F.C.
  Knap arrogant om het met andermans geld te doen. Hoeveel zal Joosten mee betalen.
  Het precieze bedrag wordt niet bekent gemaakt, dus diegene die betaald ( en eigenaar is)mag niet weten wat het kost. Hoe bizar en coöperatief.

 • Insp.

  Gelijk je ledengeld opnemen voor ze er gekke dingen mee kunnen doen.
  Dat geld is beter besteed om achterstallige rekeningen mee te betalen.

 • daan1908

  Raakt nou ook al FC de weg kwijt . Dus iemand die voldoende grond heeft , gaat straks betalen ; het geld zal toch ergens weg moeten komen , voor iemand die eigenlijk zijn zaakjes nog niet voor elkaar heeft . Meneer Joosten , U bent aangesteld om onze melkprijs in de benen te houden en verder niets . Trouwens de waanzin ten top , buurman laat 500 m3 afvoeren en verwerken dit is toch ook CO2 reductie , kan nog wel 10 voorbeelden opnoemen , dit wordt een complete chaos .

 • gvleemingh1

  Ook minder melkproductie betekent minder co2 productie. Bij mogelijk een betere melkprijs. Weer meer vaste kosten door dit soort keuzes.

 • erardus1

  Gvleemingh1 ook minder melken geeft hogere vaste kosten !

 • erardus1

  Goed plan maar ik mis de opbrengst uit de markt. We gaan niet weer melkgeld verdelen, zonder extra opbrengst van deze CO2 melk!

 • frankrooi

  De opbrengst volgt uit het halen van de emissiedoelen voor 2020. Redden ze dat niet dan heeft dat financiële consequenties voor de coöperatie en dus de leden. Als leden die deze doelen mede realiseren hiervoor beloond worden is dat prima, zie het als weidegang premie.

 • Mtswie

  Wij weiden onze koeien dag en nacht. Dus minder trekker uren voor maaien, schudden, harken, hakselen/ladewagen/pers, aanrijtrekker/shovel. Dus veel minder brandstof nodig, minder slijtage van dure machine's die met veel energie zijn gefabriceerd.
  Omdat we dag en nacht weiden is een vergister al helemaal niet rendabel en hoeven we er dus ook geen aan te schaffen. Dus geen grondwerkverzet met dikke machines, geen dure vergister die met veel energie is geproduceerd, geen extra erfverharding dus meer groen rond de boerderij, dus meer omzetting van CO2 in zuurstof.
  Kom maar op met die premie. Ook graag voor de achter ons liggende jaren.

 • Mtswie

  Mijn vorige reactie is natuurlijk net zo onzinnig als het plan van de FC om zich op deze manier in te zetten voor mestvergisting.
  Als veel veehouders hierin zijn geïnteresseerd laten ze dan zelf een coöperatie oprichten met een bestuur die zich door de regelbrij heen worstelt.
  Binnen focus planet is een kopje energie en daar kan de FC dan evt. de boeren die e.e.a. rond hebben belonen. Maar verder geen bemoeienissen hiermee.
  Ik hoop dat de FC doet als de schoenmaker en blijft bij zijn leest.

 • frankrooi

  Melk en mest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de coöperatie als "duwer" komen er sneller oplossingen die uiteindelijk de gehele sector verlichting geven op het mestdossier. Zelf regie in handen nemen, kijk naar de pluimveesector.

 • Mtswie

  @ frankrooi. Natuurlijk is het goed om zelf het voortouw te nemen. Maar niet door de zuivelfabriek. Zij kan hooguit een adviserende rol nemen.
  Ik heb het idee dat er binnen het bestuur een groot aantal leden zitten de thuis een intensief bedrijf hebben en op deze manier twee ruggen uit 1 varken willen snijden.
  Bestuurlijk een hoop extra werk en thuis op een redelijk eenvoudige manier met mestverwerking aan de gang.

 • Ossen

  FC heeft de CO2 doelstellingen ook niet bedacht, maar ze moeten hier wel aan voldoen. Door het op deze manier te doen houden ze het geld in de sector.

 • frankrooi

  Dit heeft niets met intensief of extensief te maken. Iedere liter mest uit welke koe dan ook is binnen een paar dagen al zijn methaan kwijt in de atmosfeer, een schadelijk broeikasgas. Door dit nu te benutten snij je de 2 ruggen uit een varken, duurzame energie productie en Co2 reductie. Dit als coöperatie zelf met leden organiseren hou je geld in de sector zoals Ossen aangeeft. De Co2 reductie moet behaald worden, linksom of rechtsom. Dan liefst in/met eigen gelederen.

 • Marco22

  frankrooi is zelf biogas-boer vandaar.
  RFC faciliteert grote intensieve boeren laten die nou toevallig ook in het bestuur zitten maar ook in die van Lto.
  Eerst deel-weidegang en mestvergissing en verwerking. Wat is nog mooier dat die andere boeren jouw probleem oplossen. Zijn die zelfde die 2 julie 2015 met voorkennis hun veestapel hebben laten exploderen.
  RFC zou zich meer moeten focussen en planetten op europese vaste land, waarom wordt daar jaar in en uit geen winst gemaakt.
  Co2 is helemaal geen isue want we leggen door onze gewassen al tonnen Co2 vast.

 • teunisenwilly1

  Als we nu eens 1 april 2015 aan houden voor fosfaatrecht En al die koeien die aan gekocht na 1 April 2015 schrappen voor fosfaat recht is dat al een hele ver mindering. Nu denken de intensieve dat ze overal recht op hebben . En stuur de bestuurder van LTO en FC maar naar het aanrecht kunnen ze daar soep koken. Ze hebben na 1 April 2015 er niet anders van gemaakt als een soepzooi en strontzooi. Om de intensieve grote groeiers de handen boven het hoofd te houden.

 • DJ-D

  Zogenaamde co2 probleem is er niet maar wie moet het weer oplossen? Doei. Trap niet in die onzin. Olieindustrie heeft veel te veel geld en macht.

 • mtseshuis

  Sorry Frank Rooi, maar zoveel onzin in een paar uur tijd heb ik nog niet vaak gehoord... CO2 reductie prima, maar laat RFC eerst maar eens naar z'n eigen fabrieken kijken. Hoeveel CO2 onze grondgebonden hectares wel niet afvangen, is vergisten maar een schijntje bij.. Laten we het maar niet hebben over al die tonnen organische stof die we gaan verbranden.
  RFC heeft zich niet te bemoeien met het mestbeleid, zorg maar voor meer duurzaamheid bij koelen en bij zuivelbereiding in de fabrieken en vergeet vooral ál die onnodige kilometers kriskras door het land met die RMO's niet. Vandaag rijden ze van Veghel naar BEdum (GR), morgen van Drenthe weer naar Veghel, hier is zoveel CO2 te halen.
  Ik zou zeggen wees constructief en zorg met alle andere zuivelbedrijven ervoor dat er geen verschillende RMO's meer in 1 straat rijden, nu rijden ze elkaar zowat van de weg af. Daar is gigantisch veel financiële en CO2 winst te behalen en eenvoudig te realiseren dmv de huidige technologie...

 • Mtswie

  We halen ons krachtvoer toch ook niet bij de melkfabriek?
  Waarom moeten ze zich dan zo nodig met de mest bezig houden?

 • frankrooi

  Als de coöperatie leden gaat betalen voor iets dan is/lijkt de noodzaak hoog. Er moet veel water door de sloot wil RFC tot zoiets beslissen. De Co2 doelstelling is opgelegd. Niks doen heeft grotere financiële gevolgen. Meeste uitstoot zit op boerderij niveau met de mest. Anders waren ze nooit tot dit plan van aanpak gekomen. Het heeft zekers voors en tegens, maak geen regie nemen in de mest dan blijf je speelbal zoals de afgelopen 30 jaar.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.