Home

Nieuws

EU-parlement wil banenplan in landbouwbeleid

Een eenvoudig gemeenschappelijk landbouwbeleid moet zorgen dat het Europese platteland voldoende werkgelegenheid biedt, vindt de landbouwcommissie van het Europarlement.

In een resolutie van de landbouwcommissie van het Europees parlement wordt uitgesproken dat het GLB voldoende fondsen moet bevatten om innovatie en economische weerbaarheid van het platteland te stimuleren en ondersteunen. Op het platteland moeten essentiële diensten beschikbaar zijn.

"We moeten ons ervan verzekeren dat plattelandsgebieden niet alleen overleven, maar ook succesvol moet groeien", aldus de sociaal-democraat Eric Andrieu, die met een rapport een basis heeft gelegd voor de resolutie. Binnen de commissie kreeg de resolutie 32 voorstemmen en zeven tegenstemmen.

'Werkgelegenheid platteland moet speerpunt zijn van EU-beleid'

Andrieu zegt dat werkgelegenheid op het platteland een van de kernen moet zijn van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. "Het GLB moet zich toespitsen via directe steun op kleine en middelgrote landbouwbedirjven, die 79% van alle bedrijven uitmaken en het meest succesvol zijn als het gaat om werkgelegenheid."

Nadruk op familiebedrijven

De Europarlementariër vindt dat de Europese Commissie zich nadrukkelijk moet richten op familiebedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.