Home

Nieuws

'Boetes bij niet aanleveren gegevens CBS onbegrijpelijk'

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt het onbegrijpelijk dat het CBS heeft besloten boetes op te leggen aan boeren en tuinders die bepaalde gegevens niet aanleveren.

Ze heeft bij de Europese Commissie om opheldering gevraagd.

Statistiekbureau CBS baseert zich bij het verplicht stellen op Europese regelgeving. "Alle lidstaten van de Europese Unie moeten twee keer per jaar de tellingen van de veestapel doorgeven. 1 april en 1 december zijn de wettelijk vastgelegde peildata om de omvang van de Europese veestapel te bepalen", legde Cor Pierik van CBS eerder uit. Omdat de respons voor de decembertelling te laag werd om representatief te zijn voor de sector, worden de ondernemers nu verplicht gesteld om mee te doen aan de telling. Boetes kunnen oplopen tot €1.500.

'RVO.nl heeft alle nodige gegevens al'

Schreijer-Pierik stelt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) alle nodige gegevens en cijfers al heeft en dat het aanleveren van verdere cijfers niet nodig is. "Als deelname aan enquêtes terugloopt, wil dat nog niet zeggen dat je meteen naar het zwaarste middel moet grijpen om het tij te keren", zegt Schreijer-Pierik.

Buitenproportionele maatregel

De Europarlementariër vindt de maatregel buitenproportioneel. Ook betwijfelt Schreijer-Pierik of de invoering van een boetesysteem voortkomt uit verplichtingen van Europa. Daarover heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ze wil van de Commissie weten of boetes opgelegd mogen worden enhoe de Commissie er op toeziet dat lidstaten geen buitenproportionele maatregelen nemen om aan de eisen van inzameling van agrarische gegevens te voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.