Home

Nieuws

Boer kan grond jaar langer pachten door te late melding

De gemeente Almelo en een pachter hadden al eerder overeenstemming over de te pachten gronden dan de gemeente dacht. Daardoor is de melding aan de Pachtkamer te laat gedaan.

Tot dat oordeel kwam de Pachtkamer van de Rechtbank Overijssel woensdag. Het gevolg hiervan is dat de pacht een jaar later eindigt dan de gemeente wilde, de eis van de boer uit Markelo is daarmee ingewilligd. Met zijn tweede eis, dat de gemeente verplicht is met hem een nieuwe pachtovereenkomst voor nog eens drie jaar aan te gaan, ‘scoort’ de boer niet. De Pachtkamer wijst die eis af.

Grond verkocht aan gemeente voor woonwijk

Het gaat in deze zaak om grond die de betreffende boer in 2009 aan de gemeente Almelo heeft verkocht, omdat daar een nieuwe woningwijk ‘plan Waterrijk’ zou ontstaan. Tot dat daadwerkelijk het geval was, mocht de boer de grond de eerste drie jaar niet gebruiken. Begin 2013 werd gesproken over een pachtovereenkomst tegen een maandelijkse vergoeding voor nog eens drie jaar. Begin maart deelde de boer mee akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente. Daarna ontstond nog wat discussie over de verdeling van kosten. Eind april laat de gemeente weten dat de kostenverdeling inderdaad is zoals de boer veronderstelde. Medio juni wordt de pachtovereenkomst aangemeld bij de Pachtkamer. Die melding moet binnen twee maanden na het aangaan van de overeenkomst zijn gedaan.

Naar het oordeel van de Pachtkamer zijn gemeente en de boer begin maart een overeenkomst aangegaan. Weliswaar gold er nog een voorbehoud met betrekking tot de uitleg van een onderdeel van het concept. Maar dat voorbehoud betekende volgens de Pachtkamer geen verwerping van het aanbod van de gemeente. Hierdoor was de melding aan de Pachtkamer medio juni te laat en is de pachtovereenkomst niet op 1 februari 2013, maar op 1 februari 2014 ingegaan. De overeenkomst eindigt dus ook niet in 2016, maar in 2017.

Geen verlenging pachtovereenkomst

Naar het oordeel van de Pachtkamer is de gemeente Almelo niet onredelijk door verlenging van de pachtovereenkomst te weigeren. Doordat woningbouw niet doorgaat op die locatie, wil de gemeente de grond verkopen aan de provincie Overijssel. De gemeente geeft aan hier een financieel belang bij te hebben. Dit is volgens de Pachtkamer een grondige verandering van het perspectief te noemen en daarom mag van de gemeente niet worden geëist opnieuw een pachtovereenkomst aan te gaan, na het aflopen van de huidige, begin 2017.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.