Home

Nieuws

Plan van aanpak voor luchtkwaliteit FoodValley

Gemeenten die samenwerken in ‘Regio FoodValley’ willen samen met de veehouderijsector de luchtkwaliteit verbeteren.

De FoodValley-gemeenten bouwen aan een concreet plan van aanpak dat dit najaar gereed moet zijn. Regio FoodValley presenteerde eerder cijfers over de aanwezigheid van hoge concentraties fijn stof in dit gebied en mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude

De deelnemende gemeenten zijn Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude. Voor de gemeenten is de ontwikkeling van de regio volgens een verklaring heel belangrijk. De mogelijkheid voor veehouders om hun bedrijven te ontwikkelen is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ook beleid formuleren voor industrie en transport

Voor het plan van aanpak gaan de gemeenten informatie uitwisselen met onder meer agrarische belangengroepen LTO, NVV en NMV, maar ook de gemeentelijke gezondheidsdiensten en Wageningen Universiteit. Het plan gaat niet alleen in op de veehouderij, maar zal ook beleid formuleren voor industrie en transport. In het plan zal worden gestuurd op onder meer emissiearme technieken en snellere vergunningverlening voor innovatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.