Home

Nieuws 2 reacties

Niet alle boerengrond is automatisch landbouwgrond

Een bij de Gecombineerde Opgave ingebracht perceel is niet automatisch landbouwgrond omdat er gras geklepeld wordt. Om grond landbouwgrond te maken is meer nodig, aldus het CBB.

Een melkveehoudster uit Zoetermeer is terecht beboet voor het overtreden van de Meststoffenwet. Niet alle grond die zij inbracht kan worden gezien als landbouwgrond. Het gevolg: een overtreding van de gebruiksnormen. De boerin moet een bedrag van €12.001 betalen. Tot dat oordeel kwam het College van Beroep voor het bedrijfsleven, nadat in eerdere instantie de rechtbank Den Haag tot dezelfde conclusie was gekomen.

De NVWA had geconstateerd dat de melkveehoudster in 2011 de gebruiksnorm van dierlijke meststoffen met 1.386 kilo had overschreden en de fosfaatgebruiksnorm met 418 kilo. Bij de berekening van het gebruik van meststoffen was het door de boerin bij de Gecombineerde Opgave opgegeven perceel van ruim 6 hectare in het Groningse Borgsweer niet als gebruiksruimte meegerekend. Volgens de NVWA kan dit perceel niet worden gezien als landbouwgrond en is het ook feitelijk niet in gebruik als zodanig.

Industrie of landbouwgrond

Het geschil gaat over de vraag of deze grond, die ligt op een industrieterrein en de bestemming ‘industrie’ heeft, wel of niet landbouwgrond is in de zin van de Meststoffenwet. Volgens de boerin is dat wel het geval, omdat er op de grond geen industrie is gerealiseerd; er staan geen bedrijfsgebouwen en de grond is niet verhard. De grond wordt landbouwkundig bewerkt; er wordt gras gemaaid, afgevoerd en aan schapen gevoerd. Volgens de boerin doet het er niet toe of de eigenaar van de grond (Groningen Seaport) voor het gebruik daarvan wel of geen toestemming heeft gegeven. Voor grond die via de Gecombineerde Opgave wordt opgegeven als landbouwkundig gebruikte grond maakt dat niet uit, aldus de melkveehoudster.

Beteelde en niet beteelbare oppervlakte

Volgens het College van Beroep is volgens de Meststoffenwet landbouwgrond: ‘grond waarop daadwerkelijk enige vorm van landbouw wordt uitgeoefend’. Met ‘daadwerkelijk’ wordt aldus het CBB bedoeld dat het gaat om ‘beteelde’ en niet om ‘beteelbare’ oppervlakte.

Omdat op de betreffende grond - waar geen sporen van bemesting aanwezig waren - uitsluitend door een loonwerker gras wordt geklepeld en afgevoerd, is er volgens het CBB sprake van een braakliggend industrieterrein en niet van grond waarop daadwerkelijk enige vorm van landbouw wordt uitgeoefend. Dat de grond de bestemming ‘industrie’ heeft is volgens het CBB terecht door de rechtbank gezien als een indicatie dat er geen sprake van landbouwgrond.

Ook dat de melkveehoudster de grond heeft gehuurd met de bedoeling deze als landbouwgrond te gebruiken, en dat er feitelijk gras is gemaaid, maakt niet dat de grond daarmee automatisch landbouwgrond is, aldus het CBB.

 

Lees alles over grond- en pachtprijzen en agrarisch vastgoed op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • IkBenBoerHarms

    In Oost-Europa liggen DUIZENDEN hectares grond gewoon braak. Komt geen mest op en geen gewas vanaf. Zullen ze daar ook rechtszaken houden over een beetje mest teveel en al dit soort flauwekul. Denk het niet. Leve de EU.

  • Bolder01

    In plaats van de boer kaal te plukken,ga eens beginnen bij de boboooos met hun salarissen met uittregelden en de gemeenten met hun over dsd balk gegooid geld van de burger.

Of registreer je om te kunnen reageren.