Home

Nieuws 5 reacties

Biologische mestproductienormen fors omhoog

De forfaitaire mestproductienormen voor de biologische veehouderij gaan fors omhoog. Voor sommige varkens- en pluimveecategorieën wordt de mestproductie met de nieuwe normen bijna drie keer zo hoog.

Dat blijkt uit het voorstel voor wetswijziging dat door het ministerie van Economische Zaken via internetconsultatie ter inzage is gelegd. De verhoogde normen kunnen betekenen dat biologische veehouders meer mest moeten afvoeren dan voorheen. De regel dat een biologisch bedrijf niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mag gebruiken blijft van kracht. Alle extra productie moet worden afgevoerd.

De normen worden aangepast als gevolg van nieuwe inzichten. De huidige forfaitaire excretienormen zijn gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten en op nieuwe veehouderijsystemen. De oude normen zijn nog gebaseerd op gegevens uit 1996.

Normen bijna drie keer zo hoog

Het ministerie erkent dat de excretienormen fors omhoog gaan. Voor geiten gaat de norm bijvoorbeeld van 5,8 naar 9,2 kilo stikstof per dier per jaar. Voor fokzeugen inclusief biggen tot 25 kilo gaat de excretienorm van 15,3 naar 38,2 tot 43,5 kg N/jaar, afhankelijk van de mestsoort of stalsysteem. Voor leghennen ouder dan 18 weken stijgt de norm van 0,371 naar 0,72 tot 0,97 kg N/jaar, afhankelijk van het stalsysteem. “De mate van stijging kan vanwege het ontbreken van de onderbouwing van de forfaits die in 1996 zijn berekend, niet worden verklaard”, laat het ministerie weten. De nieuwe regeling moet per 1 januari 2017 van kracht worden. Voor rundvee, schapen en konijnen zijn geen specifieke biologische forfaits opgesteld. Voor runderen geldt geen significant verschil met de mestproductie van gangbaar gehouden dieren. Voor geiten en konijnen zijn geen betrouwbare gegevens van de mestproductie van biologisch gehouden dieren beschikbaar.

Ook correctiefactoren geschrapt

Naast het verhogen van de normen wordt de correctiefactor van 15% voor alle biologische productie en de extra correctiefactor van 5% bij graasdieren wordt geschrapt, omdat dit het risico op uitspoeling van mineralen verhoogde. De Europese Commissie heeft aangedrongen deze marges te schrappen. De marges zijn destijds ingevoerd om het risico op onterechte boetes, omdat een bedrijf onvoldoende mest zou afvoeren, te verlagen.

Laatste reacties

 • kalkar

  Ook wij boeren hebben een wetsvoorstel ingedient, die inhoudt dat de gebruikersnormen per 1 januari 2017 verhoogt worden tot een maximale gift van 100 kg fosfaat per hectare. Alarmerende rapporten vanuit de praktijk en de universiteit Wageningen over een ernstige verschraling van de landbouwgronden, hebben ons doen besluiten om dit wetsvoorstel in te dienen. Een gevolg van dit wetsvoorstel is dat het zgn. mestoverschot in Ned. met minsten 65% afneemt en dus ook linea recta de afvoerkosten voor een veehouderij bedrijf.

 • vandenbrandcv1

  Dit betekent dat de administratieve berekende mestproduktie omhoog gaat. Dit kan gevolgen hebben voor de nationale productiecijfers zoals het fosfaatplafond.

 • kalkar

  vandenbrand, je zegt berekend, zegt dus niks. N.V.V heeft enige jaren geleden mest van 1 monster naar verschillende laboratoriums gestuurd. Uitslagen waren schrikbarend. verschillen in b.v. fosfaat van 2 kg naar 5 kg per ton. Ambtenaren kunnen dus nog niet eens haarzuiver de o.a.fosfaat berekenen uit 1 monsterpot. Ze doen ons echter geloven dat ze o.a. de fosfaatproduktie van Ned. tot 2 cijfers achter de komma kunnen uitrekenen. Laat me niet lachen, die stumpers.Mestbeleid is dus één grote criminele bende, niks anders. Werk dus voor de vakbonden en Lto, maar die zijn akelig stil.

 • landboer

  En straks te weinig mest om af te voeren?

 • Bennie Stevelink

  "Het ontbreken van de onderbouwing van de forfaits die in 1996 zijn berekend"....... Ik begrijp hieruit dat men in 1996 voor de biologische landbouw maar wat uit de duim heeft gezogen om deze vorm van landbouw vooruit te helpen. Excretienormen die drie maal lager zijn dan de werkelijkheid. Dat betekent dat biologische boeren in werkelijkheid drie maal zoveel mineralen uit dierlijke mest op het land brachten dan dat ze op papier deden. Dan kun je de bodemvruchtbaarheid wel op peil houden en kun je verklaren hoe geweldig de biologische landbouw wel niet is.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.