Home

Nieuws 1 reactie

Afname antibiotica-resistente bacteriën in veehouderij zet door

De resistentie tegen antibiotica in de veehouderij daalt, op een paar uitzonderingen na. De afname van het antibioticagebruik in de veehouderij speelt een belangrijke rol bij de afname van resistente bacteriën.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Maran-rapportage over antibioticagebruik en -resistentie. Uit onderzoek naar E. coli-bacteriën in mestmonsters blijkt dat in 2015 het aandeel resistente bacteriën bij pluimvee en kalveren is gedaald. Bij varkens bleef het stabiel. De resistentie bij rosévleeskalveren was lager dan bij blankvleeskalveren. In monsters van vlees van pluimvee, kalkoenen, runderen en varkens stabiliseerde het aandeel resistente bacteriën.

Dalende trend ESBL's in pluimveevlees

De dalende trend van ESBL’s in pluimveevlees zet door. ESBL-vormende bacteriën werden vaker in bewerkt vlees gevonden dan in onbewerkt vlees. Dit komt door verspreiding van de bacteriën bij het proces. In 2015 werd in 18 monsters van pluimveevlees colistineresistentie gevonden. In mestmonsters werd de resistentie, die overdraagbaar is op mensen, niet gevonden.

Lichte groei gebruik antibiotica humane zorg

Het gebruik van antibiotica in Nederland die via de huisarts zijn verstrekt, is in 2016 marginaal toegenomen, met ongeveer 1% ten opzichte van 2015. In ziekenhuizen nam het gebruik met 4 tot 5% toe. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij nam in 2015 0,5% af.

Illustratie: Wageningen UR

Eén reactie

  • fietskip

    esbl in bewerkt pluimveevlees hoger? Was dit dan wel Nederlands vlees of was dit geimporteert vlees dat bewerkt is en een Nederlandse stempel heeft gekregen?

Of registreer je om te kunnen reageren.