Home

Nieuws

13% duurzame stallen in 2015

Het aandeel integraal duurzame stallen in Nederland is in 2015 opgelopen naar in totaal 13%.

Daarmee is de ambitie van het ministerie van Economische Zaken van 12% integraal duurzame stallen gehaald. Het aandeel duurzame stallen loopt uiteen van 7,6% in de rundveehouderij tot 24,5% in de varkenshouderij en 33,0% in de pluimveehouderij. Dat blijkt uit de monitor Duurzame Stallen over 2015, die staatssecretaris Martijn van Dam naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dierplaatsen

Wanneer wordt gekeken naar dierplaatsen blijkt dat 34% van het pluimvee, 35% van de varkens en 19,5% van de runderen in een integraal duurzame stal wordt gehouden.
De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan de maatlat Duurzame Veehouderij, het Beter Leven keurmerk en de groei in de biologische sector.

Hardste groei in rundveesector

Per 1 januari 2016 waren 1.884 pluimveestallen, 4.297 varkensstallen en 4.450 rundveestallen integraal duurzaam. In absolute aantallen groeide het aantal duurzame stallen in de rundveehouderij de laatste twee jaar harder dan in andere sectoren.

Per 1 januari 2017 moet 14% van de stallen integraal duurzaam zijn. Als alle stallen die in aanbouw zijn worden gerealiseerd,  is de verwachting dat dit aandeel op 13,8% uitkomt; 8,2% voor rundvee, 25,5% voor varkens en 35,5% voor pluimvee. Op basis van dierplaatsen blijkt dat 19,5% van het rundvee, 35% van de varkens en 34% van het pluimvee integraal duurzaam gehouden wordt.

Integraal duurzame stal

Integraal duurzame stallen zijn stallen waarin verschillende duurzaamheidskenmerken zijn verbeterd ten opzichte van de reguliere stallen. Het gaat om stallen met extra dierenwelzijnsmaatregelen bovenop de wettelijke normen en die daarnaast tenminste voldoen aan de wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.