Home

Nieuws 2 reacties

VVD en PvdA blijven verdeeld over fosfaatrechten

Regeringspartijen PvdA en VVD blijven van mening verschillen over invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Dat blijkt tijdens het debat over de toekomst van de melkveehouderij in de Tweede Kamer. Desondanks staan beide partijen achter het voorstel.

VVD-Kamerlid Helma Lodders was altijd tegen fosfaatrechten, maar ziet dit nu als minst slechte optie en als sluitstuk van een breder pakket. De onderhandelingen in Brussel over het afschaffen van het fosfaatplafond of het salderen met fosfaat dat verwerkt wordt en buiten de Nederlandse landbouw wordt gebracht is voor haar een belangrijk onderdeel. Net als de onderhandelingen voor een nieuwe derogatie.

PvdA-Kamerlid Dikkers maakt excuses aan boeren

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers spreekt openlijk haar twijfel uit over deze route van Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken. Ze heeft weinig vertrouwen in de onderhandelingen hierover, omdat de Nederlandse veehouderij de normen de afgelopen jaren niet heeft gehaald. Ondanks haar twijfel steunt ze wel het voorstel van het kabinet.
Dikkers maakte tijdens het debat openlijk excuses voor de lange tijd dat boeren in onduidelijkheid hebben gezeten. Dat had beter gemoeten, vindt de politica.

Stevige verwijten SP en GroenLinks aan adres VVD

De VVD kreeg tijdens het debat stevig de wind van voren. SP en GroenLinks verwijten de partij de veroorzaker te zijn van de problematiek in de melkveehouderij. De VVD zou boeren hebben gestimuleerd te groeien om voor de vrije markt te gaan produceren, terwijl hiervoor milieutechnisch geen ruimte zou zijn. Ook op LTO was felle kritiek. SGP en CDA verwijten VVD de draai van het standpunt van tegen naar voor de invoering van fosfaatrechten, zonder dat hier harde garanties voor derogatie of afschaffing van het fosfaatplafond tegenover staan.

Veel voorstellen voor aanpassen plannen Van Dam

Kamerleden doen veel voorstellen voor het aanpassen van de voorstellen van Van Dam. Zo willen verschillende partijen dat bedrijfsoverdracht mogelijk moet zijn zonder dat er fosfaatrechten ingeleverd moeten worden. Naar verwachting is hier een meerderheid voor. Een aantal linkse partijen wil de biologische sector vrijwaren van de fosfaatrechten, maar hiervoor lijkt vooralsnog geen meerderheid. Veel partijen willen grondgebonden melkveebedrijven ontzien bij de invoering van fosfaatrechten, maar over de wijze waarop dit geregeld zou moeten worden, zijn de partijen verdeeld.fosfaatrechtstelsel. Van Dam benadrukt dat hij dit al doet, door grondgebonden bedrijven vooral extra fosfaatrechten te geven, die de generieke korting moeten compenseren. "Het is mijn intentie om de bedrijven hiermee volledig te compenseren, maar of dat lukt hangt af van de hoogte van de fosfaatproductie volgens de CBS-cijfers." Een grotere generieke korting dan 8% wil Van Dam niet doorvoeren.

Voorstellen van SGP, CDA, ChristenUnie en VVD om naast de referentiedatum van 2 juli 2015 boeren ook een mogelijkheid te bieden om een referentieperiode te kiezen, wees Van Dam af. "Ik had liever een referentieperiode gehad, maar dat is juridisch niet houdbaar", aldus Van Dam.
De Kamer stemt dinsdag 19 april over de 25 ingediende moties.

Laatste reacties

  • alco1

    Het debat ging vandaag over de fosfaatrechten.
    De motivatie was dat de natuur niet overbemest zou worden als eis van de EU.
    Daar hebben we allang regels voor.

  • Trot

    Lees alleen maar overschrijding fosfaat hoe kan het dan zo zijn dat in gebieden waar niet bemest wordt fosfaat in oppervlakte water hoger is en dat daar niks aan hoef te gebeuren is dit verantwoord met twee maten meten

Of registreer je om te kunnen reageren.