Home

Nieuws 10 reacties

Hogan: meer steun voor boer

Met een nieuw pakket aan maatregelen wil de Europese Commissie de productie van zuivel inperken, de markt voor varkensvlees ondersteunen en de ruimte voor nationale steun aan boeren verruimen. Dat blijkt uit een toelichting die Europees landbouwcommissaris Phil Hogan aan het begin van de vergadering van landbouwministers maandag heeft gegeven.

Hogan kondigt extra maatregelen aan voor de zuivel, de varkenssector en voor de groente- en fruitsectoren. Hij zegt dat het pakket niet alle problemen zal oplossen. Het voorstel ligt vandaag, maandag 14 maart, op tafel bij de vergadering van landbouwministers.

Structuurverbetering landbouwbedrijf

De Europese Commissie zal de Europese Investeringsbank aanmoedigen om nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen voor boeren en verwerkers om te investeren in concurrentiekracht of om de structuur van hun ondernemingen te verbeteren. Tegelijk roept Hogan de lidstaten op het Juncker-fonds (Europees Fonds voor Strategische Investeringen) te gebruiken voor investeringen in de agrarische sectoren. "Het is van levensbelang om van alle beschikbare mogelijkheden gebruik te maken", aldus Hogan.

Nationale steun verruimd

De Europese Commissie staat nationale steun toe van €15.000 per boer per jaar. Tot nu toe mocht die steun niet meer zijn dan €15.000 per boer per drie jaar. Er is geen plafond per lidstaat aan de steun die op die manier wordt verstrekt.

De plafonds voor de interventie van magere melkpoeder en boter worden verhoogd.

'Geen herinvoering melkquotering'

Er komt geen herinvoering van de quotering in de zuivel, benadrukt Hogan. Hij wil de mogelijkheid creëren voor producentenorganisaties, coöperaties en ketenorganisaties om vrijwillig en tijdelijk maatregelen te nemen om de productie en aanvoer van melk te regelen.

Daarnaast wil Hogan nieuwe interventiemaatregelen en een private-opslagregeling openstellen. De uitwerking daarvan volgt nog. De plafonds voor de interventie van magere melkpoeder en boter worden verhoogd naar respectievelijk 218.000 ton en 100.000 ton. Dat is een verdubbeling van de interventiehoeveelheden.

Private opslag varkensvlees

In de varkenshouderij zal een nieuwe regeling voor private opslag worden opengesteld. In januari trok de Europese Commissie al €28 miljoen uit voor het uit de markt nemen van 90.000 ton varkensvlees. Hoe de nieuwe regeling er precies gaat uitzien en wanneer die wordt ingesteld is vooralsnog niet bekend.

Er komt een zogenoemde Meat Market Observatory (MMO-vlees), speciaal voor rund- en varkensvlees. Met de MMO-vlees moet betrouwbare informatie beschikbaar komen op basis waarvan goede marktanalyses kunnen worden gemaakt. De Europese Commissie is in overleg met de betrokken sectoren om te komen tot zo'n observatorium.

Ondanks toenaderingen vanuit Brussel, heeft de Russische overheid geen krimp gegeven.

Relatie Rusland

Er is nog geen zicht op een verbetering van de relatie tussen de Europese Unie en Rusland, waar het gaat om de maatregelen die Rusland heeft genomen in verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in een aantal oostelijke lidstaten. Ondanks toenaderingen vanuit Brussel, heeft de Russische overheid geen krimp gegeven. Ondertussen worden met andere landen besprekingen geïntensiveerd om ongerechtvaardigde fytosanitaire en veterinaire belemmeringen weg te nemen.

Groente en fruit

Hogan wil de speciale regelingen voor de groente- en fruitsectoren na 30 juni met een jaar verlengen. Het gaat om regelingen die zijn getroffen in verband met de Russische boycot van Europese land- en tuinbouwproducten.

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Huppa weer een paar miljoen naar de "boeren".

  Wat een dom geneuzel, steek aub dat geld + de glb maar in je ****
  En zorg ervoor dat de echte ondernemers niet worden gehinderd door de overheid/regels.

  Alleen al aan de accountant betaal je je al blauw om een habbekrats aan glb binnen te krijgen die ze ook nog bijzonder laat overmaken.

  Den Haag en Brussel zijn veel te grote inefficiënte overheid organen. Inkrimpen die hap!

 • deB.


  Komt helemaal niets bij de boeren, misselijkmakend krom geneuzel, steun toezeggen, die niet komt...
  Liefst helemaal geen steun, laat dat duidelijk zijn.

 • alco1

  Steun verplicht. maar lost niets op.
  Ook geen beperkende maatregelen, want die worden een halsstrop bij goede wereld prijzen en worden dan door hen ingevuld.

 • alco1

  Premier Lubbers zei dit ook al in zijn tijd.
  Men maakt aanspraak op ondersteuning als men z'n eigen brood niet meer kan verdienen.
  Net als iedere burger.

 • chila

  Wanneer snapt de politiek nou eens dat producten invriezen of opslaan de primaire sector niets oplevert . Uitstel van executie !!

 • Almagro

  Farmer4life2, jij snapt het. Steun en interventie vertragen het markt herstel en werkt averechts . Het is een vrijbrief om nog meer verstikkende maatregelen over de sectoren uit te storten, voor wat hoort wat niet waar ?
  Zorg voor een eerlijk speelveld binnen Europa of doe anders niets. Als straks de markten gaan herstellen (en dat doen ze) dan komt de interventie voorraad los en zitten we nog tijden op de oude kaas of karbonade te kauwen . Zo houden we prijsstijging van voedsel tegen en dat willen we. En de boer moet niet zeuren want hij heeft toch steun gehad ?

 • deB.


  Dat is toch handel, gaat om grote bedragen die ze verdienen met heel die opslag, en de boer, die ploetert voort, naar de volgende dip, dan kunnen de mannen weer goud geld verdienen.

 • 344412

  Van mij mogen ze GLB geld ook houden als er dan ook een zooitje regels verdwijnen. Denk niet dat boeren minder gaan verdienen, weet zeker dat er duizenden ambtenaren overbodig worden, dat is precies de kern van het probleem. Ambtenarij is een zichzelf instand houdend organisme.

 • mtseshuis

  @344412: Spijker op z'n kop! Maar regels verdwijnen nooit! Als ik alleen al zie hoe fanatiek die NVWA-ers zijn om een boer/loonwerker op de bon te slingeren als er maar een beetje mest op de kopakker te zien is of er op kaal land een beetje bovenop ligt ipv volledig in de grond, hopeloos...

 • Schraar

  Weer een pakket maatregelen dat niets oplevert. Het probleem is overproductie en enige oplossing hiervoor is het verlagen van de productie.
  Gaan investeringen in concurrentiekracht de productie verminderen?; nee, deze vergroten de productie en maken het probleem alleen erger. Gaan extra investeringen in de landbouw de productie verminderen?; nee, hetzelfde verhaal, deze vergroten juist de productie.
  Gaat een verdubbeling van de interventie het probleem oplossen?; nee, het zorgt er alleen voor dat het nog langer voortduurt en herstel vertraagt wordt.
  Wie gaan er op vrijwillige basis zonder hier een vergoeding voor te krijgen minder melk leveren? Niemand, want dat heeft geen zin als anderen niet meedoen.
  Hogan als je het werkelijke probleem niet wil aanpakken doe dan helemaal niets!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.