Home

Nieuws 1 reactie

Van bemestingsplan naar integraal bodemkwaliteitsplan

Handhaven van de bodemvruchtbaarheid bij lagere gebruiksnormen vraagt om aangepast bemestingsadvies.

Een bemestingsplan maken kan niet meer op de achterkant van een sigarendoos. Na de verdere aanscherping van de bemestingsnormen is het steeds belangrijker om naast een perceelsspecifiek bemestingsplan ook een bedrijfsbemestingsplan op te stellen, om het quotum aan mineralen zo efficiënt mogelijk te benutten. De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) presenteert daarom op de themamiddag 'Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen' een vernieuwd advies om bemestingsplannen op te stellen.

De bemestingsadviezen waren vooral gericht op de opbrengst van het volgende gewas en hielden nauwelijks rekening met de beperkingen binnen de huidige mineralenwetgeving. Bij de adviezen wordt nu ook gekeken naar de langetermijneffecten op de bodemvruchtbaarheid.

Landbouwkundig advies

Telers lopen er tegen aan dat de fosfaattoestand in de bodem langzaam achteruit loopt. Vooral bij hoge gewasopbrengsten is de afvoer hoger dan de toegestane gebruiksnormen. Ook de stikstofgebruiksnormen zijn soms lager dan het landbouwkundig advies, dat speelt vooral in het zuidoostelijk zandgebied. Deze beperkingen vragen een slimme verdeling van het stikstofquotum tussen de gewassen binnen het bouwplan. Inzet van nieuwe bemestingsmethoden en technieken zijn nodig om efficiënt gebruik van meststoffen te maximaliseren.

Voor de lange termijn is het noodzakelijk om binnen de gestelde bemestingsnormen de productiecapaciteit van de bodem in stand te houden. Naast de aanvoer van voldoende mineralen is daarvoor ook de aanvoer van voldoende organische stof belangrijk. Bemesten binnen de randvoorwaarden van de gebruiksnormen en ook nog voldoende organische stof aanvoeren is mogelijk, maar vraagt om een gerichte keus van organische meststoffen. De aanvoer van organische stof per kilo fosfaat verschilt enorm, terwijl fosfaat vaak de beperkende factor is. Met de keus voor de meest geschikte meststof is veel te winnen.

De sprekers voor het Nationaal Mestcongres van Boerderij zijn bekend! Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Mineralenbalans

De mineralenbalans is een andere pijler onder de bodemvruchtbaarheid. Dat geldt zowel voor de macro- als de micro-elementen. Voor een optimale productie moeten de gehalten in de grond zich binnen de streeftrajecten bevinden. De mineralenbalans is een goed instrument voor het maken van een bedrijfs- of perceelsspecifieke berekening van de aan- en afvoer van mineralen.

Tijdens de themamiddag worden zogenoemde equivalente maatregelen besproken. Het idee hierachter is wanneer telers maatregelen nemen om emissie van meststoffen naar het milieu te voorkomen zij meer mineralen mogen gebruiken.

De CBAV-themamiddag is donderdag 18 februari in Nijkerk. Meer informatie op www.handboekbodemenbemesting.nl.

Eén reactie

  • boer drenth

    PRATEN PRATEN EN NOG EENS praten , het word tijd dat LTO wakker word en op komt voor zijn leden, en duidelijk maakt dat de gebruiksnormen te laag zijn ,vooral op de zandgronden. We moeten hier op deze grond naar 65 a 70 kg fosfaat per ha .Kom op heren laat zien waar je voor staat. De gebruiksnormen moeten omhoog.

Of registreer je om te kunnen reageren.