Home

Nieuws 29 reacties

Noorden: ontzie grondgebonden landbouw in fosfaatwet

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe willen dat de grondgebonden landbouw in de fosfaatwet worden ontzien.

Dit was ook de uitkomst van een zeer uitvoerige behandeling van de wet in de Tweede Kamer, in de nacht van donderdag op vrijdag. Volgende week stemmen de parlementariërs over de wet.

De fosfaatwet moet de derogatie voor de Nederlandse melkveehouderij helpen veiligstellen. De derogatie is een uitzondering op de EU-regel. Door hogere grasopbrengsten mag Nederland onder bepaalde voorwaarden meer dierlijke mest toedienen. Eén voorwaarde is dat de melkveehouderij niet meer dan een bepaald volume fosfaat produceert.

Veestapel krimpen

Om onder het fosfaatplafond te blijven, moet de veestapel krimpen. De Noordelijke provincies vinden dat melkveehouderijen die voor begin juli 2015 voldoende grond hadden om hun mest op uit te rijden, hun veestapel niet hoeven in te krimpen. Deze bedrijven hebben volgens de provincies niet bijgedragen aan het overschot aan fosfaat dat dreigt te worden geproduceerd.

Laatste reacties

 • jeannettedekker1

  In Friesland beginnen ze voor zichzelf,de grenzen dicht!!! Dit artikel word niet serieus genomen. Niemand reageerd

 • Henk.visscher

  prima maar dan wel uitgaan van de norm zonder derogatie niet een ander laten bloeden om de derogatie in stand te houden en er zelf van willen profiteren, ik ben er helemaal voor om grondgebonden bedrijven te ontzien, maar dan wel uitgaan van de normen zonder derogatie

 • pieterfranken1

  Dat is ook mijn mening. Zelf ben ik niet grondgebonden maar doe ook niet mee aan de derogatie. Ik kan het niet waarderen dat ik als ik niet mee doe aan de derogatie extra moet bloeden voor boeren die alleen maar grondgebonden zijn als ze derogatie krijgen. Voor hun is het dan belangrijk dat derogatie blijft dan moeten hun ook inleveren.

 • frl

  fosfaatreferentie is bepalend 170N of 250N doet er dan niet toe , fosfaat referentie onder 0 is grondgebonden.

 • jeannettedekker1

  Ook ik ben voor grondgebonden en dan zonder derogatie ook de latente ruimte kunnen benutten.

 • jeannettedekker1

  Ik denk zelfs dat wanneer dat aangevochten word bij de Europese rechter dat je heel sterk staat die kijken namelijk wel naar een gelijk speelveld binnen Europa.

 • jeannettedekker1

  Maar dan komt het probleem want een steeds kleinere groep zal alle korting te verwerken krijgen. Even de vraag of dat reëel is.

 • jeannettedekker1

  De kortste klap is melkveewet mestwetgeving en proberen in Brussel bemesten op maat.

 • pieterfranken1

  frl kan wel zijn dat fosfaatreferentie bepalend is en niet N. Sowieso bizar dat bouwplan 2015 bepalend is. Als je veel gras hebt heb je veel meer fosfaat voor je grondgebondenheid. Hier niet handig anders kom je om in het gras voor de koeien. Daarnaast is het voor de zogenaamde grondgebonden boeren die 230/250 willen bemesten met derogatie wel heel bijzonder dat die niet hoeven in te leveren en boeren die niet grond gebonden izjn en geen derogatie gebruiken en ook niet willen gaan doen voor deze groep extra zwaar moet bloeden. Deze bedrijven lossen zonder derogatie hun eigen probleem wel op. Ze zitten niet te wachten op derogatie en fosfaatrechten, maar de grondgebonden groep die heel graag derogatie wil, wil wel deze groep voor hun vrijstelling laten bloeden.

 • teunisenwilly1

  Helemaal met de noorden eens grondgebonden niet korten. Zei immers hebben het fosfaat probleem niet ver oorzaak dat zijn de grote groeiers zonder grond zei hebben zich in zelf in de problemen gebracht te inverteren in luxe stallen. En dan nog vol kopen met koeien uit het buitenland met risico van ziekte in sleep wanneer kunnen we een MKZ of TBC uitbraak verwachten. Hebben ze nooit bij na gedacht allen maar gedacht aan een groot fosfaatreferentie. Dat ze de hele sector op het spel hebben gezet. Dus daar licht de uitbreiding daar extra korten dat is gerechtvaardigd. Ook behoeven intensieve die niet uit gebreid en hun mest netjes af zetten ook niet gekort te worden. Wij zijn allemaal al gekort in de lage melk prijs en de lage kalveren prijzen. Daar geven de grote groeiers toch niet om ze doen ze zo gauw mogelijk kalveren weg en laten ze door een ander opfokken. en slepen weer vee binnen uit het Buitenland. In het oosten brengen ze de kalveren over de grens en om maar meer melk te produceren Het is toch belachelijk dat ,dat kan.

  De heer Piet Blokland laat je menig eens horen. 'Of durf je daar niet voor uit te komen.

  Geen uitbreiding meer zonder grond !!!!!

 • 5537

  Geef het zuiden gewoon aan Belgie ,het oosten aan Duitsland en het mest probleem in Nederland is opgelost.

 • teunisenwilly1

  @ Henk Visser weet jij wel wat grond is. en wat daar de behoeft van is en wat er op nodig is aan meststoffen . Wij hebben met derogatie nooit over bemest .Kan ik bewijzen met grond, water en drain onder zoek er is op onze grond nog een tekort aan fosfaat zelfs. De monsters van water en drain zijn een tiende van de toegestaande norm. monsters RVDM !!!! dus is er niks mis met derogatie bemesting. Van af 1975 altijd 100 melk koeien plus ruim jongvee. Houden niet van vee aankoop in ver band met ziekte insleep wat over is kun je altijd nog verkopen voor export . Zal ik dan moeten krimpen voor die grote groeiers laat ze maar eens een poosje kramperen. Hebben wij ook moeten doen om het aantal op pijl te houden met melk quota aan koop. die grote groeiers denken nu in hun luxe stallen als heren boeren te leven over de rug van een ander.

 • wwwwwwwwwww

  mooi stukje geschreven Jan Cees Bron , lekker iedereen nog meer tegen elkaar opzetten. Waar zijn we mee bezig.

 • joannes

  Krimpen kost altijd! In een EUropa waar de hoogste productiviteit ten koste van de economie en inmiddels ook waterkwaliteit en volksgezondheid gaat is het toch logisch dat in NL gekrompen wordt. In die lijn van denken, waarom zou het Noorden waar het grondgebonden gerespecteerd is mee moeten krimpen om het probleem van diegene die grondgebonden niet gerespecteerd hebben, en zelfs geprovoceerd ? Die vraag is logisch te beantwoorden! Landsgrenzen of Provincie grenzen, zijn in dit verhaal eigenlijk helemaal niet relevant! Het zijn de bedrijvens grenzen, op productiviteits grenzen, of duidelijker, capaciteits limieten!

 • mart

  Toch jammer dat het opbrengend vermogen van de grond in het noorden niet hoger is dan in de rest van NL.
  Krijgen we Frankrijk binnen Nederland ?

 • Bennie Stevelink

  Iedereen is bezig met fosfaatproductie in relatie tot plaatsingsruimte. Daarom vinden de grondgebonden bedrijven dat ze een uitzondering verdienen.
  In werkelijkheid gaat het om stikstofemissie (ammoniak en lachgas). Daarvoor is een bepaalde milieuruimte. Om daar binnen te blijven hebben wij allerlei technische maatregelen zoals emissiearm aanwenden, emissie arme stallen, luchtwassers en begrenzing van de veestapel. De omvang van de veestapel wordt uitgedrukt in kg fosfaatexcretie. De maximale omvang wordt aangegeven door het fosfaatplafond.
  De omvang van de veestapel moet binnen de grenzen blijven waarbij de fosfaatplaatsingsruimte niets uitmaakt want het gaat, nogmaals, niet om fosfaatplaatsing. Dat hele grondgebonden verhaal is tegen deze achtergrond een nepverhaal.

 • WJHDKremer

  Heel simpel: Er moet gekort worden voor derogatie te behouden: Degenen die geen derogatie hebben, niet korten.

 • 344412

  Overschrijding fosfaat plafond voor groot deel in Friesland gerealiseerd. Iets meer bescheidenheid zou op zijn plaats zijn, ipv afwentelen op mensen die klein beetje mest afvoeren.

 • h.lepoutre1

  Bennie jij bent de enige die het in dit geval het juiste verteld Volgens mij zitten de grootste groeiers juist in het noorden en dus die hebben het fosfaat overschot veroorzaakt en of je nu grondgebonden bent of zeer intensief dat maakt totaal niets uit Elke koe meer is ook fosfaat meer

 • wmeulemanjr1

  Het ging toch om nitraten en hoe schoon grondwater moet zijn, dan moet je grondwater meten en waar niet goed is daar alleen maatregelen treffen, zo'n stom bedacht plafond lost niks op, saneer je onevenredig de hele melkveehouderij.

 • John*

  iedereen die extra koeien is gaan houden draagt bij aan de overschreiding van het plafond. het probleem is dat mestverwerking niet geregeld is in de overeenkomst en daar is vol op ingezet. maar goed nu moeten we terug naar af, de grondgebonden boeren de rechten kopen van de stoppers en de intensieve de grond van de stoppers dan is de hele sector gelijk na 2018. En daarna alleen nog maar groeien met grond + recht en een verbod op verleasen. om de prijzen in dit geval van de grond in de hand te houden.

 • hylkema.l

  Bij het debat in de 2eKamer bleek dat er een grote meerderheid is die grondgebondenheid wil. Op de besluitvorming en uitwerking moeten we tot dinsdag wachten. Dan zien we hoe de diverse amendementen aangaande de grondgebondenheid worden aangenomen en uitgewerkt. Ook de regels over 2017, zullen daaraan worden aangepast.
  Bij veel reacties blijkt dat er nog mensen zijn met oogkleppen die niet willen begrijpen wat de burger.
  En verder vind ik dat we toch een LTO nodig hebben, die voor ons probeert om er een redelijk resultaat uit te halen. Zonder een LTO waren we als individuele veehouders nergens. Dat zie je overal in de wereld, waar geen boerenorganisaties zijn.

 • leo,s vriend

  Teunisenwilly, nee, helaas hebben de grote groeiers het probleem niet veroorzaakt, de grote klap aan uitbreiding ligt bij de duizenden bedrijven die er tussen de 1 en 20 koeien bij hebben genomen.

 • John*

  @ leo,

  voor die bedrijven die 1,2,3 of vier koeien erbij hebben gezet in de stal is de schade nog wel te overzien als ze terug moeten in aantal. feit is dat er 200.000 koeien moeten vertrekken en hoe doe je dat op een manier dat iedereen gelukkig is? Bedrijven die nu vrijwillig terug gaan naar t aantal koeien wat ze hielden op 1-4-2015 belonen, (dat is de groep 1 tot 5 koeien al) En dan blijven er twee groepen over, akkerbouwers die koeien zijn gaan houden en intensieve bedrijven die ingezet hebben op mestverwerking. Als laatste groep zou ik zeggen stik maar met die derogatie, alles door de centrifuge. voor de akkerbouwers zijn de belangen t grootst., en dan zo alles opeisen over de rug van anderen is niet helemaal juist.

 • frl

  Er zijn zat boeren die met mest al vol zaten op hun grond, en toen hebben ingezet op verwerking ja dat vind ik toch wat meer gokken, ja en als je gokt kun je ook verliezen.

 • Peet1212

  @frl ,
  met verwerking komt mest voor een groot gedeelte niet op Nederlandse bodem
  daar heeft de overheid toch aan mee gewerkt, om het mestprobleem op te lossen.
  Dat hele plafond slaat nergens op en is gebaseerd op oude feiten.

 • Bennie Stevelink

  Het gaat niet om mestplaatsing. Het gaat om de OMVANG van de veestapel in relatie tot andere milieuproblemen dan mestplaatsing. Grondgebondenheid maakt hierbij niets uit.

 • DJ-D

  Aangeprate en modelberekende zogenaamde milieuproblemen Bennie.
  Om maar subsidiepotjes naar je toe te graaien.
  Problemen van steden industrie wegen kwel en natuurgebieden krijgen de boeren op hun bordje.

  http://climategate.nl/2016/12/04/mate-milieu-alarmisme-omgekeerd-evenredig-mate-veldwerk/

 • melkveeakkerbouwer

  Heel vanzelfsprekend om grondgebonden bedrijven te ontzien. Eigenlijk zou voor die bedrijven de referentie 2 juli 2015 ook van tafel mogen. De tegenstanders in dit verhaal zijn juist de bedrijven die het probleem hebben veroorzaakt, heb er helemaal geen problemen mee dat deze de extra korting voor hun rekening krijgen.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.