Home

Nieuws 1 reactie

CDA wil bescherming van boer in de wet

Het CDA in de Tweede Kamer werkt aan een initiatiefwet om de positie van boeren als contractpartij in de voedselketen te verbeteren. CDA-Kamerlid Jaco Geurts kondigde dat aan bij de behandeling van zijn initiatiefnota Een Eerlijke Boterham.

De initiatiefwet beoogt een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek op het punt van het afsluiten van contracten. Daar ligt volgens Jaco Geurts de mogelijkheid een wettelijke gedragscode vast te leggen; die kan voorkomen dat er sprake is van oneerlijke contractvoorwaarden of het niet-nakomen van contracten.

CDA wil voedselscheidsrechter, net als in Engeland

Geurts wil dat er een voedselscheidsrechter komt, die kan optreden als er sprake is van overtreding van de gedragscode, naar Brits voorbeeld. Die scheidsrechter kan wat hem betreft bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden ondergebracht, al zal de voedselscheidsrechter wat hem betreft wel een eigen autoriteit hebben.

SGP wil het regelen via Mededingingswet

De SGP ziet meer mogelijkheden in de aanscherping van de Mededingingswet. SGP'er Elbert Dijkgraaf betoogde tijdens het overleg over de initiatiefnota van Geurts dat in de Mededingingswet een bepaling zou kunnen worden opgenomen om supermarktketens aan banden te leggen.

Geurts is ervan overtuigd dat de Europees vastgelegde mededingingsregels meer ruimte bieden dan Nederland toelaat. Nederland werpt drempels op. Er moet meer duidelijkheid komen van de mogelijkheden die agrarisch ondernemers hebben, vindt hij. Dat moet duidelijk in het Nederlandse mededingingsrecht worden opgenomen, vindt het CDA.

SGP'er Dijkgraaf betoogde dat in de Mededingingswet een bepaling zou kunnen worden opgenomen om supermarktketens aan banden te leggen.

Misbruik van inkoopmacht voorkomen

Agnes Mulder (CDA) diende een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om samen met producenten- en brancheorganisaties een duidelijker handleiding te maken voor de mogelijkheden binnen het mededingingsrecht.

SGP en CDA vragen in een motie om het misbruik van inkoopmacht te voorkomen via een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid en toezicht daarop via een voedselkamer. Bij het overleg zijn verschillende moties ingediend, onder andere met het doel om onderzoeken te doen naar de margeverdeling in de keten.

SGP en CDA vragen de regering in een motie om het misbruik van inkoopmacht te voorkomen via een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid en om toezicht daarop via een voedselkamer.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Wat de politiek ook bedenkt om boeren te beschermen, ze zal nooit de vrije markt kunnen omzeilen als niet de grenzen worden gesloten voor import. Willen ze het boeren inkomen via de markt verbeteren / beschermen dan zal er niet te ontkomen zijn aan importheffingen om daarmee de binnenlandse markt te beschermen.

Of registreer je om te kunnen reageren.