Home

Nieuws 22 reacties

Waterrichtlijn forse opgave voor landbouw

Om de waternormen in de Kaderrichtlijn water te halen heeft de land- en tuinbouw een forse opgave.

Voor stikstof moet de uit- en afspoeling van landbouwgronden op langere termijn met 12 tot 17% omlaag. Voor fosfaat (uitgedrukt in fosfor) moet de uit- en afspoeling met 12 tot 38% omlaag. Dat concludeert Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) in het rapport ‘Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren’.

Daarbij is rekening gehouden met het aandeel van de landbouw in de uit- en afspoeling. Voor stikstof is de uit- en afspoeling van landbouwgrond verantwoordelijk voor ruim de helft van de aanvoer naar regionale wateren. Van de totale fosforaanvoer is 56% afkomstig uit de landbouw. De rest is afkomstig van natuurgronden, waterzuiveringsinstallaties, depositie en aanvoer uit het buitenland via beken en rivieren.

De actuele bemesting is bij stikstof goed voor ruim een derde van de totale belasting, het inlaatwater voor 20%. Bij fosfor is de actuele bemesting goed voor 10% van de totale belasting. De zogenoemde nalevering van fosfaat uit de bodem is met 33% de voornaamste bron.

Grote regionale verschillen in landbouw

Bij de opgave voor de landbouw die WUR heeft berekend zijn er grote regionale verschillen. De bijdrage die nog moet worden geleverd is bovendien met name voor fosfor sterk afhankelijk van het wel of niet toerekenen van de nalevering uit de bodem.

In enkele waterschappen is zowel de N- als P-belasting gedeeltelijk beoordeeld als goed. Dat zijn delen van de Hunze en Aa’s, Reest en Wieden, Groot Salland, Vallei en Veluwe, Rivierenland en Zuiderzeeland.

De stikstofbelasting moet daarentegen met 20 tot 40% worden verminderd in het Twentse deel van Vechtstromen, de zuidelijke waterschappen, de beheersgebieden van Waternet, Hollands Noorderkwartier en Delfland. Voor Peel- en Maasvallei moet de fosforbelasting met meer dan 40% teruggebracht worden. Als ook de bodemnalevering wordt meegeteld, moet dat waterschap net als Noorderzijlvest, Delfland en Rijnland meer dan 70% reduceren voor wat betreft fosfaat uit- en afspoeling.

Tal van maatregelen geopperd

In het rapport worden tal van maatregelen genoemd. Niet alleen op het gebied van toediening en bouwplan, maar ook bodemverbetering, gebruik van vanggewassen en drainage worden genoemd. Dat kan tot meer dan €1.000 poer hectare aan saldoverlies kosten in sommige gebieden.

Rapport van belang bij opstellen mestregels

Vooralsnog gelden de normen van de Kaderrichtlijnwater nog niet, dat kan nog duren tot 2027. Wel zal het rapport een rol spelen bij het opstellen van de mestregels in de komende jaren, samen met andere rapporten over onder meer de resultaten van metingen van stikstof- en fosfaatgehalten in grond- en oppervlaktewater.

Laatste reacties

 • deB.

  och
  och, je wordt er misselijk van!! natuurlijk weer 56% landbouw, geloof er werkelijk helemaal niets meer van

  wat een gezever, steeds verder de shit in.
  valt niet meer te boeren op je eigen grond

 • Klaasvaak

  Oud rapport zeker. Al weer 2 jaar is Reest en Wieden gefuseerd met Salland..... 56% uit landbouw. Hoe gaat de natuur maatregelen nemen?

 • Schraar

  Modelberekeningen en aannames! Als je de onderzoeken van Geesje Rotgers bekijkt zie je de laagste fosforgehaltes in het oosten en zuiden en de hoogste in het westen van het land. De veebezetting is net andersom.
  Er klopt hier inderdaad helemaal niets van en dat zullen we zo snel mogelijk moeten zien aan te passen. Dit soort cijfers zijn funest voor de verlenging van de derogatie.

 • Bennie Stevelink

  Een belangrijk punt hierbij is dat de uit- en afspoeling vrijwel volledig afkomstig is van akkerbouwgrond. Grasland draagt er weinig aan bij ondanks dat daar volgens derogatie bemest wordt.

 • 344412

  @bennie, DANKZIJ derogatie, minder kunstmest namelijk

 • bankivahoen

  Hoort bij de jarenlange hetze en uitroeibeleid van alles wat boer is ! Morgen allemaal stoppen was het beste. Gedoseerd wordt alles ingezet om de sector met de rug tegen de muur te houden , gelukkig hebben de meesten geen opvolger die dit nog 40 jaar wil ondergaan.

 • a van Gerwen

  Inderdaad, opvolging zou nog wel eens een groot probleem kunnen worden in de toekomst als er geen eind komt aan dit soort beleid. Een normaal iemand begint er niet meer aan om dit alles te ondergaan.

 • jeannettedekker1

  Willen we meer of minder boeren in Nederland. Minder minder minder. Oké dan gaan we dat regelen

 • jeannettedekker1

  Om te beginnen krijgen boeren een boete van 5000 euro. iNDEMAAND.

 • haverboer1

  Bennie stevelink, er staat nergens dat het alleen akkerbouw grond betreft. Er staat landbouwgrond en daar valt grasland ook onder.
  We mogen maar 55 kg fosfaat per hectare strooien/uitrijden, 1 ton suikerbieten bevat 1 kg fosfaat. De opbrengsten van suikerbieten zijn gemiddeld 85 ton per hectare.
  Dus bij de teelt van suikerbieten verarmt de grond 30 kg fosfaat per hectare.
  Als we nog minder fosfaat gaan gebruiken, weet je zeker dat we over een paar jaar op minimale opbrengsten zitten.
  Er zijn veehouders die de boel flessen door op papier mest af te voeren maar het over hun eigen land uit rijden.
  Het is altijd makkelijk om een "collega" te beschuldigen, het is beter om 1 front te vormen tegen deze onzin.
  Het is toch te zot voor woorden dat een veehouder mest moet afvoeren en dan kunstmest mag kopen?
  Het is toch vreemd dat als ik 100 hectare tarwe teel wel daar de benodigde hoeveelheid stikstof en fosfaat in kunstmest vorm mag geven maar als ik diezelfde 100 hectare inzaai met gras, mag ik geen 100 koeien houden die dezelfde hoeveelheid nutriënten produceren.

 • 200113528

  laat ze lekker barsten. ***

  Ter info: een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder. Reacties dienen te voldoen aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Zie www.boerderij.nl/spelregels.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • deB.


  Precies, wat een achterlijk gezeik is het!
  Waar zijn we mee bezig
  Niemand wil als het zo door gaat nog koeien melken in dit afschuwelijk land!

 • erik-tenhave1

  Eth Wordt tijd dat de hongerwinter terug komt

 • gjsteenwijk1

  Als dichtbevolkt land en afvoer putje van Europa kunnen wij aan de KWR ,niet of nauwelijks voldoen .Ook niet als we alle agrarische bedrijven sluiten! Dus dan toch maar een Nexit overwegen?

 • alco1

  @steenwijk.
  Met Nexit dreigen kon wel eens voor grote oplossingen kunnen zorgen.

  Maar ja. Dan zal duidelijk worden dat de echte anti landbouw politiek uit ons eigen land komt.

 • PIETER123

  Waterschappen zijn tot alles in staat.Gewoon de normen verhogen.
  Als Rotterdam graag grote schepen wil baggeren wel door,gevolgen voor de polders en miljoenen mensen doen er niet toe.

 • japie455

  wie zegt dat het slecht is?

 • teunisenwilly1

  Helemaal geen probleem zitten ver onder de norm. Alle problemen opgelost grond en water monsters per bedrijf daar op bemesten. Ambtenaren dit een dag in de maand verplicht laten doen geen zware arbeid en gezond in de buiten lucht. Weten ze hoe het er aan toe gaat op de bedrijven.Nu worden ze aan gestuurd door LTO, die zitten vol list en bedrog om de grote groeiers de hand boven het hoofd te houden. Die op het laatst nog de stallen vol gekocht hebben zijn ook heel veel LTO bestuurders. Is ook in de doof pot gedaan. Het zijn die zelfde bestuurders die de boel op genaait hebben om uit te breiden . Boeren met gezond boeren verstand kunnen wel terecht in Brussel om de derogatie te behouden. Zien wat LTO er nog wat van terecht brengt anders op doeken die organisatie. Jan Aantjes gelezen in Boerderij heel nuchter verhaal daar moeten we heen. Diergezondheid daar moeten we voorop staan koe in de wei 5 cent meer. Ambtenaren ook een dag in de maand water tappen gezond de natuur in ook 5 cent per uur meer. Koe gezond en ambtenaar gezond. En wie de koe in de stal wil houden moet dat dan maar zelf weten. Maar help hem dan niet met de stront op te ruimen. Daar moeten die boeren zelf hun verantwoording voor nemen en anders krimpen in plaat van uitbreiden met voerspoor iets waar weer mee gesjoemel kan worden net als met mest daar is al wat mee geknoeid.

 • alco1

  @de Jong 10.30.
  Wat jij doet is ook weer tweespalt creëren.
  Het is lang bekend dat weidemelk niets meer opbrengt.
  Totale diergezondheid gaat het om.
  Zo zijn hier ook boeren die ook meer willen omdat ze de koeien weiden.
  Als je echter de stalling bekijkt waar ze toch 11/12 deel van het jaar door moeten brengen, moet je toch het schaamrood krijgen.

 • jfvanbruchem1

  wat denk je van al dat blad van de bomen wat in de sloot valt ,is dat ook landbouw

 • haj146

  Vorige week meldde deze site dat het allemaal in orde was. Puur links beleid dit. Wordt er kots misselijk van in dit kut land. Hopen op een nexit. Wilders kon wel eens niet zin verkeerde keus zijn!

 • alco1

  Haj. Heb je de rest van Wilders weleens goed beoordeeld.
  Dion Gauss en zo?

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.