Home

Nieuws 4 reactieslaatste update:8 okt 2016

LTO en NVV tegen verhogen mestverwerkingspercentages

LTO Nederland en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zijn tegen verhoging van de verwerkingspercentages voor dierlijke mest in 2017.

Dit artikel is geüpdatet op 7 oktober om 13:54.

LTO Nederland veehouderijsectoren en Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) zijn tegen verhoging van de verwerkingspercentages voor dierlijke mest in 2017. Specialist bodem en water Harry Kager van LTO verwacht op basis van eerdere rapportages dat volgend jaar circa 45 miljoen kilogram fosfaat moet worden verwerkt. "Op basis van gesprekken met boeren en verwerkers lijkt dat niet haalbaar."

Kager wijst erop dat een deel van de bestaande capaciteit door vergunningenproblematiek of technische issues niet volledig wordt benut.

Cumela trekt redenering in twijfel

Secretaris meststoffendistributie Hans Verkerk van Cumela, een organisatie voor loonwerkers, zegt de redenering dat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is niet te kunnen volgen. Het ministerie van Economische Zaken, Cumela en LTO hebben onlangs een inventarisatie mestverwerkingscapaciteit laten uitvoeren, waarvan LTO de publicatie vooralsnog tegenhoudt.

In 2014 was volgens een eerdere inventarisatie 44,3 miljoen kilogram verwerkingscapaciteit beschikbaar, en toen was de prognose dat er in 2015 3,5 miljoen kilogram extra zou worden verwerkt. Verkerk ziet wel twee andere uitdagingen: de af te voeren hoeveelheid stikstof en het kunnen plaatsen van de dunne fractie die je na het scheiden van mest overhoudt. Drijfmest bestaat voor zo'n 80% uit dunne fractie.

Opwerken meststoffen

LTO en NVV vinden ook dat de huidige capaciteit nog moet worden bestendigd en dat er behoefte is aan nieuwe capaciteit voor het verder opwerken van meststoffen. Per 1 januari 2014 is een veehouder met een overschot aan dierlijke mest op zijn bedrijf verplicht een percentage van die mest te verwerken. Het percentage is afhankelijk van de regio.

De verwerkingsplicht moet zorgen voor evenwicht op de mestmarkt, een doel waar de organisaties achter staan. Evenwicht op de mestmarkt leidt volgens de organisaties tot minder druk op het milieu, lagere mestafzetkosten, meer keuze in meststoffen voor eindgebruikers en meer ruimte voor veehouders om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering.

'Bedrijven moeten blijven werken aan vergroten capaciteit'

Het is volgens de boerenorganisaties belangrijk dat overheden en bedrijven blijven werken aan het vergroten van de capaciteit. Daarbij moet de focus volgens hen liggen op het produceren van meststoffen die aansluiten bij de wensen van eindgebruikers.

Daarnaast wensen ze helderheid over de toepassing van mineralenconcentraten boven de norm van 170 kilogram stikstof per hectare.

Laatste reacties

 • Ik bezie de discussie over mestverwerking met verbazing. Vorig jaar is er een en ander gezegd over de verschraling van het bodemleven. Als je alleen nog maar digestaat op het land gaat gooien, zonder vezels en zo, dan zal het bodemleven daarvan niet echt opknappen ben ik bang. Ik kan het natuurlijk verkeerd zien, maar ik hou mijn hart vast.

 • mtseshuis

  Nee hoor klopt, vernietiging van bodemleven met die kunstmestachtige drijfmest..

 • alco1

  Helemaal niet overlegd met de FC????

 • Insp.

  Digistaat is geen verwerkte mest evenals het scheiden van mest niet onder verwerking valt..

  Mest verwerken betekend mest een proces laten doorlopen waarbij het eindproduct niet meer te definiëren is als mest.

  Digistaat hygiëniseren en dan exporten valt wel onder verwerken.

  Ben benieuwd hoeveel mensen hiervan op de hoogte zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.