Home

Nieuws 1 reactie

CDA: geen zout water in binnendijken Waddengebied

Het CDA pleit er in Provinciale Staten van Noord-Holland voor geen zout water in de binnendijken van het Waddengebied toe te laten, als dat voor de landbouw slecht uitpakt. De partij is bezorgd dat investeringen vanuit het Waddenfonds in natuur en landschap leiden tot verzilting.

Door klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgrond in het Waddengebied steeds verder toe, aldus statenlid Jitske Haagsma. Er zijn daarom volgens het CDA onderzoeken en pilots nodig voor het kweken van gewassen op een zoute bodem. “Het is op dit moment financieel nog niet mogelijk voor agrariërs om volledig over te gaan op aqua- en zilteteelten. Het is daarom belangrijk dat er geen zout water binnen de dijken gelaten wordt op plekken waar de landbouw er nog niet klaar voor is en er geen afspraken liggen met de agrariërs in dit gebied hoe hiermee om te gaan.”

Eén reactie

  • info36

    In heel de wereld is er gebrek aan zoet water. Wat doen ze in Nederland, juist de zaak verzilten. Iedereen is hier de weg kwijt.

Of registreer je om te kunnen reageren.