AlgemeenNieuws

Maatregelen tegen crisis op tafel in Brussel

Brussel – Bij de aanpak van de crisis is maatwerk nodig. Daarvoor heeft de Luxemburgse voorzitter van de raad van landbouwministers, Fernand Etgen, een breed pakket aan maatregelen voorgesteld.

Volgens Etgen is actie nodig op nationaal en Europees niveau. Hij zegt dat  het Russische embargo, gecombineerd met de afname van de economische groei in China en de droogte deze zomer een harde klap betekent voor veel Europese boeren.

De Luxemburger suggereert een aantal mogelijke maatregelen:

  • vervroegde uitbetaling van de toeslagrechten;
  • het regelen van financiering voor modernisering van de landbouw en verbetering van de energie-efficiëntie in de landbouw;
  • versterken van de export door fytosanitaire en veterinaire belemmeringen in Rusland, Wit-Rusland, Japan en andere landen weg te nemen;
  • door snel een akkoord te sluiten voor de verstrekking van schoolfruit en schoolmelk op onderwijsinstellingen;
  • een tijdelijke verhoging van de interventieprijs van zuivelproducten;
  • een verlenging van het ‘vangnet’ voor fruit, groente na 30 juni 2016 en voor zuivel na 29 februari 2016.

Eerlijkere verdeling en beter inzicht aanvoerketen

Etgen zegt dat hij ook denkt aan een eerlijkere verdeling en een beter inzicht in de aanvoerketen. Het werk dat de Europese Commissie daaraan doet, moet worden versneld. Bovendien zouden maatregelen moeten worden genomen ingewikkelde regelgeving die de productiekosten verhoogt, snel te vereenvoudigen.

Dijksma voelt niets voor verhoging interventieprijzen

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft eind vorige week aan Europees landbouwcommissaris Phil Hogan duidelijk gemaakt welke koers zij wil varen. Zij heeft onder andere aangegeven niets te voelen voor instrumenten die de vrije markt verstoren (zoals verhoging van de interventieprijzen).

Superheffing inzetten voor melkveehouderij

Ierland stelt voor om de geïnde superheffing (ongeveer €700 miljoen) in te zetten voor de verlichting van de problemen in de melkveehouderij. Verder vraagt Ierland om verhoging van de interventieprijzen in de zuivel en een vervroegde uitbetaling van de toeslagrechten.

Etgen vraagt de Europese Commissie en de Europese landbouwministers op zijn ideeën te reageren.

Beheer
WP Admin