Home

Nieuws

'Landbouw terecht fiscaal gespaard'

Den Haag - De fiscale faciliteiten voor de land- en tuinbouw worden niet voor niets overeind gehouden. Dat is vanwege het belang dat het kabinet hecht aan de agrarische sector. Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur-generaal Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën.

Hasekamp zei dat op een bijeenkomst van LTO Nederland en coöperatie-organisatie NCR.

Goedkopere arbeid

Hij meldde onder andere dat de arbeidsintensieve agrarische sectoren belang hebben bij de belastingmaatregelen die arbeid goedkoper maken. Hij noemde ook een extra loonkostensubsidie van een half miljard in 2017, speciaal bedoeld voor werkgevers die zelf het minimumloon verdienen of daar net boven zitten.

'Koester fiscale voorzieningen'

Hasekamp zei dat de agrarische sector de fiscale voorzieningen moet koesteren. Hij refereerde aan het interdepartementaal beleidsonderzoek op het ministerie van Ecionomische Zaken waarbij onlangs nog een aantal fiscale voorzieningen tegen het licht zijn gehouden. Het kabinet heeft besloten die regelingen (onder andere landbouwvrijstelling, verlaagde energietarieven, vrijstelling van overdrachtsbelasting voor cultuurgrond).

Vamil- en Mia-regelingen

"Uw zeer belangrijke bijdrage aan de economie wordt in Den Haag gezien en er wordt ook rekening mee gehouden", aldus Hasekamp. Dat uit zich niet alleen in de genoemde regelingen, maar ook bij de Vamil- en Mia-regelingen (voor milieu-investeringen), waarvan een groot deel (70 procent van de €139 miljoen) in agrarische sectoren terecht komt.

Regelingen voor innovatie (waarvoor in 2016 €1,2 miljard beschikbaar is) komen volgens Hasekamp ook voor een groot deel bij de land- en tuinbouw terecht.

Of registreer je om te kunnen reageren.